Nieuwsberichten

Standaardisatie en digitalisering taxatiedata

By 09/12/2016 No Comments

Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) publiceert op 9 december de definitieve versie van de Vastgoedtaxonomie voor het aanleveren van taxatiedata in SBR. Deze Vastgoedtaxonomie is tot stand gekomen vanuit een werkgroep met experts van ABN Amro, Rabobank, ING, en met andere relevante partijen als Flux en Redex.

Gerard Schalk, senior Portfolio manager FGH Bank/Rabobank: “De Vastgoedtaxonomie is van belang om vastgoeddata eenduidig, beter, slimmer en sneller uit te wisselen tussen klanten en stakeholders (beheerders (van portefeuilles), koepels (zoals bijvoorbeeld de NRVT) en taxateurs). Standaardisatie en digitalisering zullen leiden tot een beter, sneller en eenduidiger proces. Voor ons is dit van belang, omdat dit helpt om het administratieve proces te managen en de kwaliteit van vastgoedinformatie te verbeteren. De klant kan zo sneller, gerichter en meer digitaal bediend worden. Klanten willen met inzicht ondernemen en banken willen bankieren. Vanuit die optiek is het van belang dat we – klanten, banken, beheerders en taxateurs – gezamenlijk optrekken om dit proces te omarmen.”

De vastgoedmarkt wordt gekenmerkt door een diversiteit aan spelers, standaarden en definities. Toezichthouders onderstrepen het belang van transparantie en eenduidigheid om het vertrouwen in de markt en de kwaliteit van de taxaties te vergroten. Nieuwe rapportages onder IFRS-9 en Anacredit2 gaan meer eisen stellen aan de kwaliteit van gerapporteerde zekerhedendata.

Gebruik SBR
Ondernemers leveren jaarlijks financiële rapportages aan verschillende instanties, zoals de Kamer van Koophandel, Belastingdienst of hun bank. Dit kost tijd, geld en energie. Met SBR kunnen ondernemers en hun accountants of boekhouders (intermediairs) deze rapportages vanuit één bronadministratie samenstellen en veilig digitaal verzenden. Nu komt daar ook de data bij die door taxateurs en beheerders wordt aangeleverd. Door de eenduidige manier van vastleggen kunnen financiële rapportages met elkaar worden vergeleken en klant- en branche specifieke inzichten opleveren, waarmee intermediairs hun dienstenpakket kunnen uitbreiden. Een ander voordeel van SBR is dat rapportages digitaal worden verzonden via een beveiligde verbinding met een ontvangstbevestiging. En nieuwe rapportagestromen kunnen relatief eenvoudig worden geïmplementeerd.

Welk doel dient een taxonomie
Voor standaard bedrijfsrapportages wordt gebruik gemaakt van een taxonomie, een soort woordenboek. In dit woordenboek staan de termen voor de ‘rapportagetaal’, die de banken en aanleverende partijen met elkaar hebben afgesproken. Alle partijen geven hier dezelfde betekenis aan. Deze gemeenschappelijke taal maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen. Oók als zender en ontvanger met verschillende softwarepakketten werken. Enige voorwaarde is dat de software SBR-enabled moet zijn. De Vastgoedtaxonomie richt zich op taxateurs, beheerders en ondernemers.

Asset Quality Report (AQR)
“Het eerste report in de Vastgoedtaxonomie is geënt op een informatiebehoefte vanuit de Europese Centrale Bank. Klanten, veelal institutionele beleggers, moeten (via de taxateur) de data van het Asset Quality Report aanleveren, oftwel de registratie van het onderpand, benadrukt Paul Staal (manager taxonomie bij het FRC). “Ons uitgangspunt was om te starten met de data in de keten die het meest relevant is. Van daaruit kun je verder uitbouwen.”

Bas Botman (Flux): “Voor de Vastgoedtaxonomie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zogeheten OSCRE-standaard. Die standaard is internationaal geaccepteerd. Dat is belangrijk, omdat de hiermee gegenereerde dataset ook wordt gebruikt voor rapportages aan internationale toezichthouders.”

Streven is om de Vastgoedtaxonomie in de eerste helft van 2017 te implementeren in de infrastructuur van het FRC. Op dat moment zullen ook de beveiligde digitale verbinding naar de banken (de Bancaire Infrastructurele Verbinding) en een zelf-aanleverportaal beschikbaar zijn voor de Vastgoedtaxonomie.

Meer informatie is hier te vinden.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.