Taxonomieën

De woordenboeken van SBR

Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor vele doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor diverse rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijke taal; de taxonomie.

SBR Banken faciliteert op dit moment een drietal taxonomieën:

  • Bankentaxonomie
  • Vastgoedtaxonomie
  • Standaard Bankverklaringtaxonomie
Bankentaxonomie

Om kredietaanvragen of lopende kredieten van hun klanten te kunnen beoordelen, hebben banken rapportages nodig. De gegevens die specifiek nodig zijn voor kredietrapportages, staan in de Bankentaxonomie. Om een beter begrip te krijgen van de Bankentaxonomie is ook een Gebruikershandleiding geschreven.

Vastgoedtaxonomie

SBR heeft ook de basis gelegd voor de gegevensuitwisseling in de vastgoedbranche. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gestandaardiseerde aanlevering van taxatierapporten, WOZ-verklaringen en huurcontracten. Ook hiervoor is een Gebruikershandleiding beschikbaar

Standaard Bankverklaring

De SBV is een document die de bank verstrekt (op verzoek van de ondernemer) aan de accountant voor het controleren van de jaarrekening. De Gebruikershandleiding geeft inzicht in de mogelijkheden.

Hulp nodig bij het gebruik van de taxonomie?