SBR Direct

SBR Direct - het online aanleverportaal

Nieuwe versie SBR Direct beschikbaar

Op 3 mei is een nieuwe versie van SBR Direct beschikbaar. Rapportages in SBR Direct worden voortaan opgesteld op basis van de Bankentaxonomie 12 (BT12).
Wat is er gewijzigd?
Naast aanvullende controles op de invoer (‘validaties’) en het tonen van meldingen, is het voor ondernemers niet meer mogelijk om zelfstandig rapportages op te stellen. De ondernemer zal daarom altijd een intermediair moeten uitnodigen om de rapportage in te vullen. Het doel hiervan is om – in lijn met de BT12 – de kwaliteit van rapportages via SBR Direct verder te verbeteren. Het goedkeuren en het uiteindelijk versturen van de rapportage blijft de taak van de ondernemer.
In de nieuwe versie worden de volgende rapportages ondersteund:
• IHZ aangifte;
• IHZ aangifte met winstbijlage;
• Micro entiteiten;
• Natuurlijke personen;
• Kleine rechtspersonen;
• Stichtingen en verenigingen;
• Prognose rapportage voor stichtingen en verenigingen (NIEUW).
Voor alle rapportages geldt dat ook de prognose variant is toegevoegd exclusief de (maandelijkse) liquiditeitsbegroting. In SBR Direct worden tussentijdse cijfers niet ondersteund.
Alle niet afgeronde rapportages zijn verwijderd. Gebruikers van SBR Direct zijn hierover vroegtijdig geïnformeerd.
Neem bij vragen contact op met de Servicedesk van SBR Banken.

SBR Direct is het online aanleverportaal van SBR Banken. Dit portaal biedt de mogelijkheid aan ondernemers om met hulp van hun intermediair kredietrapportages in te sturen naar de aangesloten banken. Tijdens de registratie moet de ondernemer een intermediair uitnodigen om de rapportage in te vullen. De intermediair ontvangt dan een uitnodiging met een invitatiecode op het door de ondernemer opgegeven e-mail adres.

De rapportages en schermen in SBR Direct zijn gebaseerd op de bankentaxonomie van SBR Banken. De bankenrapportages voor middelgrote en grote ondernemingen worden niet ondersteund.

Om SBR Direct te gebruiken is het niet nodig om je eerst aan te sluiten op SBR Banken. Als intermediair moet je wel een geldig PKIoverheid-certificaat geïnstalleerd hebben in je browser om SBR Direct te kunnen gebruiken.

Documenten:

Naar SBR Direct

Ga naar SBR Direct, het online aanleverportaal