SBR Direct

Het online aanleverportaal

Heb je een verzoek van je bank ontvangen om financiële gegevens aan te leveren? Je kunt gebruik maken van SBR Direct wanneer jouw onderneming gedurende twee opeenvolgende boekjaren heeft voldaan aan twee van deze drie voorwaarden:

• Het balanstotaal is kleiner dan 6 miljoen euro
• De netto-omzet is lager dan 12 miljoen euro
• Het gemiddelde aantal medewerkers is minder dan 50.

Als ondernemer kun je jouw gegevens invullen en/of aanleveren via SBR Direct.

Als intermediair kun je de ondernemer hierbij ondersteunen. Onder intermediair verstaan we een accountant, boekhouder, administrateur of fiscalist.

Naar SBR Direct

Ga naar SBR Direct, het online aanleverportaal