Nieuwsberichten

SBR Banken breidt uit met Vastgoedtaxonomie

By 15/11/2016 No Comments

De vastgoedmarkt is groot; er zijn veel spelers en er gaat veel geld in om. Tot nu toe ontvingen banken in het kader van vastgoedrapportages een variëteit aan documenten vanuit die markt; Excelbestanden, Word-documenten, pdf’s en informatie op papier.

De consequentie van dit soort processen is bekend: dezelfde data wordt op meerdere plekken in de organisatie overgetypt waarbij er fouten worden gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de rating van de klant en het kapitaal dat de banken moeten aanhouden. Ook het rapporteren van vastgoeddata aan toezichthouders kan sneller en eenduidiger. Reden om een specifieke Vastgoedtaxonomie te bouwen, om hier meer eenduidigheid, efficiency en transparantie mee af te dwingen.

Welk doel dient een taxonomie

Voor standaard bedrijfsrapportages wordt gebruik gemaakt van een taxonomie, een soort woordenboek. In dit woordenboek staan de termen voor de ‘rapportagetaal’, die de banken en aanleverende partijen met elkaar hebben afgesproken. Alle partijen geven hier dezelfde betekenis aan. Deze gemeenschappelijke taal maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen. Oók als zender en ontvanger met verschillende softwarepakketten werken. Enige voorwaarde is dat de software SBR-enabled moet zijn. De Vastgoedtaxonomie richt zich op taxateurs, beheerders en ondernemers.

Waarom een Vastgoedtaxonomie

Vanuit het Financiële Rapportages Coöperatief is een werkgroep gestart met experts van ABN Amro, Rabobank, ING en FGH Bank met andere relevante partijen als Flux en Redex. Gerard Schalk, senior Portfolio manager FGH Bank/Rabobank: “De Vastgoedtaxonomie is van belang om vastgoeddata eenduidig, beter, slimmer en sneller uit te wisselen tussen klanten en stakeholders. Standaardisatie en digitalisering zullen leiden tot een beter, sneller en eenduidiger proces. Voor ons is dit van belang, omdat dit helpt om het administratieve proces te managen en de kwaliteit van vastgoedinformatie te verbeteren. De klant kan zo sneller, gerichter en meer digitaal bediend worden. Denk hierbij aan digitale aanvraagprocessen, portfolio-analyses etc. Klanten willen met inzicht ondernemen en banken willen bankieren. Administratieve-lastenverlichting is daarom voor beide partijen een win-win. Vanuit die optiek is het van belang dat we – klanten, banken, adviseurs en taxateurs – gezamenlijk optrekken om dit proces te omarmen.”

Aanhaken bij internationale standaard

Bij de realisatie van het eerste report van de Vastgoedtaxonomie is heel bewust voor een bottom-up-aanpak gekozen. Door eerst de basis te definiëren kunnen hier vanuit allerlei reports worden gedefinieerd die beheerder, taxateur en klanten ondersteunen. Het eerste report is overigens geënt op een informatiebehoefte vanuit de Europese Centrale Bank. Klanten moeten (via de taxateur) de data van het Asset Quality Report aanleveren, benadrukt Paul Staal (manager taxonomie bij het FRC). “Je moet namelijk eerst goed kijken welke data in de keten het meest relevant is. Van daaruit kun je verder.” Bas Botman (Flux): “De Vastgoedtaxonomie-standaard maakt nu een onderscheid naar vaste gegevens (lening- en gebouwgegevens), continu wisselende gegevens (gebruikssituatie) en oordelen van de taxateur. Die driedeling sluit goed aan bij de gewenste papierloze kredietafhandeling.” Voor de Vastgoedtaxonomie is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zogeheten OSCRE-standaard. Die standaard is internationaal geaccepteerd. Dat is belangrijk, omdat de hiermee gegenereerde dataset ook wordt gebruikt voor rapportages aan internationale toezichthouders.

Feedback op alfaversie Vastgoedtaxonomie

Tot uiterlijk 24 november kan feedback op de alfaversie van de Vastgoedtaxonomie geleverd worden via servicedesk@sbrbanken.nl, waarna 9 december de definitieve versie wordt gepubliceerd. Streven is om de Vastgoedtaxonomie in de eerste helft van 2017 te implementeren in de infrastructuur van het FRC. Op dat moment zullen ook de BIV en een zelf aanleverportaal beschikbaar moeten zijn voor de Vastgoedtaxonomie.

Meer informatie is te vinden op www.sbrbanken.nl.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.