Over SBR Banken

SBR staat voor “Standard Business Reporting”

SBR staat voor “Standard Business Reporting” ofwel in het Nederlands “Standaard Bedrijfsrapportages”. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. Doel van SBR is de aanlevering van rapportages te vereenvoudigen en daarmee het proces te versnellen.

Aan SBR doen onder meer mee het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek. Ook softwareleveranciers spelen een belangrijke rol. Initiatiefnemers van SBR Banken zijn ABN AMRO, ING en Rabobank.

Wie wij zijn

SBR Banken is onderdeel van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC), een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. Het FRC is verantwoordelijk voor de technische infrastructuur waarmee financiële rapportages van ondernemingen gestandaardiseerd naar de banken worden verstuurd. Het FRC definieert en beheert daarnaast de gezamenlijke verzameling van gegevens (ofwel de taxonomie) die SBR Banken mogelijk maakt. Het Financiële Rapportages Coöperatief bestaat uit het bestuur, het dagelijks bestuur, het kernteam en het Aansluitteam.

Bestuur SBR Banken

De drie leden van het Bestuur houden toezicht op en adviseren over het bereiken van het doel van SBR Banken. Tevens spelen de leden van het
Bestuur een belangrijke rol in de vertegenwoordiging in diverse SBR-gremia en de bestuurlijke contacten bij de grotere intermediaire kantoren en softwareleveranciers.

Voorzitter: Marcel Gerritsen

Bestuurder Rabobank

Secretaris: Marije Lely

Bestuurder ING

Tim Aelen

Bestuurder ABN AMRO

Dagelijks Bestuur SBR Banken

De drie leden van het dagelijks bestuur zijn verantwoordelijk voor de implementatie van SBR binnen de eigen bank. Ze komen maandelijks bij elkaar voor afstemming over de koers van SBR Banken, de acties die geïnitieerd worden en de transitie die elke bank doormaakt.

Daniël Meel

Bestuurder ABN AMRO

Merijn Rijsdijk

Bestuurder ING

Sander Middendorp

Bestuurder Rabobank

De experts van SBR Banken helpen je gemakkelijk aansluiten