Nieuwsberichten

Introductie van de BT11, alfa

By 12/08/2016 No Comments

Sterk vernieuwde Bankentaxonomie

De nieuwe versie van de Bankentaxonomie (BT) die het Financiële Rapportage Coöperatief (FRC) aan het einde van dit jaar definitief uitbrengt, gaat nauwer aansluiten bij de Nederlandse taxonomie (NT). Ook de naamgeving, BT11 (voorheen BT 2017), is aangepast en ligt in lijn met de NT11. De technische aansluiting met de NT is belangrijk voor softwareleveranciers. Door dezelfde technieken te hanteren binnen de BT als binnen de NT, is het mogelijk om nieuwe functionaliteiten gemakkelijker ontsluiten.

Nieuwe Bankentaxonomie komt tot stand in drie stappen

Jaarlijks brengt het FRC een nieuwe versie van de BT uit om de wijzigingen in wet en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteit te kunnen aanbieden. De oplevering van de nieuwe BT komt tot stand in drie stappen.

De eerste stap is de publicatie van de alfa versie (BT11.a) op 12 augustus. Deze versie is bedoeld om de markt kennis te laten maken met de nieuwe Bankentaxonomie. Hierop kan door iedereen tot medio september commentaar worden geleverd. Het commentaar wordt verwerkt en resulteert in een bèta versie die op 14 november 2016 wordt gepubliceerd (BT11.b). Ook op deze bèta-versie kan nog commentaar worden geleverd maar majeure wijzigingen worden in principe niet meer doorgevoerd. Op 9 december wordt de definitieve versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de BT11 live gezet in de infrastructuur van het FRC en is het mogelijk om kredietrapportages bij banken aan te leveren met de BT11.

Wijzigingen in mappen, naamgeving, reports

De BT11 volgt dezelfde indeling als de nieuwe mappenstructuur van de Nederlandse Taxonomie (NT11).  Om aan te geven dat de NT en de BT dezelfde techniek en versie volgen is de naamgevingsconventie van de overheid overgenomen.

Het aantal reports is sterk verminderd doordat er meer tabellen (dimensions) worden toegevoegd dan voorheen. Er zijn geen losse reports meer voor fiscaal, commercieel of geconsolideerd en enkelvoudige cijfers. Deze reports zijn per doelgroep (micro, klein, of (middel)groot) samengevoegd. Hierdoor wordt het beheer van de taxonomie eenvoudiger. Meer informatie over de technische wijzigingen zijn opgenomen in de documentatie over de ‘release-informatie’ en de ‘versioning’.

Nieuwe rapportages: Vennootschapsbelasting en voor stichtingen en verenigingen

Er zijn twee nieuwe rapportages bijgekomen:

  • een rapportage gebaseerd op de vennootschapsbelasting (Vpb). Deze rapportage komt technisch overeen met de rapportage van de belastingdienst. Hiervoor wordt de bèta versie van de Bankentaxonomie aangevuld met extra elementen.
  • een kredietrapportage voor stichtingen en verenigingen. Deze rapportage komt grotendeels overeen met de categoriale rapportage van de KvK. Ook voor deze rapportage wordt de bèta versie uitgebreid met extra elementen.

Op verzoek van diverse marktpartijen zal nog worden gekeken naar de Agro extensie. Mogelijke wijzigingen in deze extensie zullen worden meegenomen in de BT11.b.

Definitieve versie BT11 – publicatie op SRB Banken

De alfa-,  bèta en definitieve versie van de BT11 worden gepubliceerd op de website SBR banken. Hier staan ook:

  • de geactualiseerde versies van de gebruikershandleiding;
  • de testinstances;
  • een tabel met alle rapportages en de gegevenselementen ‘kruisjestabel’;
  • een versioningdocument;
  • een memo met release-informatie.

In tegenstelling stelling tot vorige versie BT wordt er voor de BT11 geen FRIS document meegeleverd omdat de eisen uit dit document zijn meegenomen in de technische validaties in de BT zelf.

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.