Category

Nieuwsberichten

Een frisse start: SBR Banken wordt SBR Nexus

By | Nieuwsberichten | No Comments

SBR Banken startte in 2010 met als doel een papierloos efficiënt kredietproces voor alle ondernemers in Nederland. Nu, 9 jaar later, is de balans opgemaakt en gaat SBR Banken vanaf 1 december a.s. door als SBR Nexus. Een frisse nieuwe start met een nieuwe naam, een nieuwe visie en een nieuwe aanpak: Versimpeling, Verbreding en Vernieuwing.

 

 

 

 

 

 

Het delen van data van machine tot machine kan alleen als de ontvangen data niet alleen digitaal maar ook eenduidig is. SBR Banken heeft de afgelopen jaren die eenduidigheid verzorgt in de vorm van verschillende taxonomieën. Daarnaast heeft SBR Banken gewerkt aan een infrastructuur waarmee accountants en taxateurs namens hun klanten veilig rapportages kunnen aanleveren bij de banken.

Wat hebben we geleerd?

De infrastructuur van SBR Banken is solide, waterdicht en met recht één van de successen van SBR Banken te noemen. Terugkijkend op de afgelopen 9 jaar is er veel geleerd wat resulteert in een aantal verbeterpunten:
• Beter aansluiten bij werkprocessen van accountants/intermediairs, taxateurs en banken
• Rapportages moeten makkelijker leesbaar zijn voor medewerkers van banken
• Gebruik maken van bestaande rapportages i.p.v. maatwerk

Nieuwe kansen

Naast verbeterpunten zijn er ook ontwikkelingen in die markt die nieuwe kansen bieden voor SBR Banken. Data speelt een steeds belangrijkere rol in de economie. Uit onderzoek [1] blijkt dat Nederlandse bedrijven hun bedrijfsvoering steeds meer gaan baseren op data; zoals het aanbieden van nieuwe producten en/of diensten, het vergroten van interne efficiency en het verbeteren van risicomanagement.

Dat houdt in dat ook ondernemers steeds vaker gevraagd zullen worden om hun bedrijfsinformatie aan te leveren bij verschillende bedrijven en instanties. Maar ondernemers ervaren in de huidige situatie veel praktische drempels, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid en het missen van standaarden.

SBR Nexus: makkelijk en veilig delen van bedrijfsinformatie

De combinatie van verbeterpunten en nieuwe kansen resulteert in een nieuwe visie, een nieuwe aanpak en een nieuwe naam: SBR Nexus. SBR Nexus wil hét netwerk worden waar Nederlandse ondernemingen hun bedrijfsinformatie makkelijk en veilig kunnen delen met uiteenlopende partijen.
De nieuwe aanpak van SBR Nexus gaat aan de hand van 3 pijlers: Versimpelen, Verbreden en Vernieuwen.

Versimpelen    De processen voor zowel zendende partijen als ontvangende partijen worden sterk versimpeld. Het gebruikersgemak zal voorop komen te staan. Een belangrijk onderdeel van de versimpeling is het aansluiten bij bestaande rapportages; zoals de inrichtingsjaarrekening (Q1 2019), IB-aangifte en VPB-aangifte (Q2 2019). Dit maakt het voor de intermediairs makkelijker omdat deze rapportage al beschikbaar is binnen hun bestaande processen.

Verbreden    Naast banken zullen er komende jaren steeds meer ontvangende partijen aangesloten worden op het netwerk van SBR Nexus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brancheorganisaties, alternatieve financieringspartijen en leasemaatschappijen.

Vernieuwen   Naast nieuwe partijen zullen er komende jaren ook nieuwe datastromen worden ontwikkeld. Denk hierbij aan datastromen t.b.v. het aanvragen van een financiering, het aanvragen van een leaseovereenkomst, benchmarking en ken-je-klant. Ook mogelijkheden tot nieuwe manieren van datadelen voor ondernemingen worden onderzocht.

Meer weten? Bezoek de nieuwe website: www.sbrnexus.nl

 

[1] “Zachte” infrastructuur voor datadelen als basis van een snel ontwikkelende digitale economie” – Innopay in opdracht van Ministerie van Economische Zaken

Nieuwe stap voor oprichter PinkWeb: meebouwen aan SBR Banken

By | Nieuwsberichten | No Comments

Gerard Huis in ’t Veld, mede-oprichter van PinkWeb, start per 1 januari aan een nieuwe fase in zijn carrière. Na 12 jaar bouwen aan het bedrijf PinkWeb is de portal voor accountants afgelopen juli succesvol verkocht aan Visma. Gerard gaat zijn kennis en kunde in het nieuwe jaar inzetten om SBR Banken verder te laten groeien.

Gerard: “PinkWeb is ontstaan als hobby-bedrijfje. In het begin deden we met z’n vieren alles. In de loop van tijd ontwikkelde ik me meer richting de strategie en management, partnerships en large accounts. Het is een uiterst boeiende en leerzame tijd geweest. Ik kijk met trots terug op de belangrijke ontwikkelingen in het product, aansprekende klanten en het opbouwen van goeie partnerships. Dat alles heeft geleid tot de verkoop van PinkWeb aan Visma. De verkoop bood voor mij persoonlijk ook de mogelijkheid om opnieuw na te denken over mijn ambities komende jaren.”

Gerard is geen onbekende voor SBR Banken. In zijn rol bij PinkWeb speelde SBR altijd een belangrijke rol en een groot deel van de PinkWeb oplossing is ontworpen op de SBR principes. Gerard: “Vanuit PinkWeb zijn we altijd nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van SBR Banken. Zo maakten wij ook deel uit van verschillende expertgroepen. In recente gesprekken werd mij de nieuwe visie en aanpak voor SBR Banken toevertrouwd. Ik heb het gevoel mee te kunnen werken aan een (re)start-up met impact en een veelbelovend vertrekpunt. Ik wil samen met met SBR Banken laten zien dat het model toepasbaar is in verschillende sectoren. Door de unieke uitgangspositie kan SBR Banken dan heel snel groeien in aantal gebruikers. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan!”

Digitalisering bij NNO Accountants: alles digitaal is sneller en makkelijker

By | Nieuwsberichten | No Comments

SBR Banken brengt standaardisering en digitalisering in financiële rapportages. Voor de intermediair ontstaat er hierdoor meer tijd voor een adviestraject en profiteert de ondernemer van een snellere afhandeling. NNO Accountants is zo’n intermediair, die al 9 jaar geleden digitalisering als prioriteit had en inmiddels ook met SBR Banken werkt. Een vraaggesprek met Lauran Hazen, eigenaar en adviseur bij NNO Accountants.

Over SBR Banken

SBR Banken is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. SBR Banken is verantwoordelijk voor de technische infrastructuur waarmee financiële rapportages van ondernemingen gestandaardiseerd naar de banken worden verstuurd. SBR Banken definieert en beheert daarnaast de gezamenlijke ‘datataal’ (ofwel de taxonomie) die SBR Banken mogelijk maakt.

Digitaal aanleveren

NNO Accountants levert vanaf 2017 via SBR Banken kredietrapportages aan bij de banken. Dat is tot nog toe zonder klachten verlopen. Maar, geeft Lauran aan: “De banken willen digitaliseren, net zoals NNO Accountants, maar sommige klanten zijn nog niet zo ver. Maar als de bank vraagt om het digitaal aan te leveren, doen wij dat altijd. Wij werken eraan dat onze klanten ook aan deze manier van aanleveren mee willen werken.”

Digitalisering

“Wij zijn al een jaar of 9 bezig om te digitaliseren en hier horen ook dit soort stappen bij. Een alternatief is het aanleveren van jaarrekeningen in PDF per mail, wat daarna moet worden ingescand en daardoor veel tijd in beslag neemt.

Voor ons was het ook een hele stap. Wij zijn namelijk een accountantskantoor dat gewend was om met papieren dossiers te werken, maar sinds 9 jaar werken we grotendeels digitaal. Alles digitaal betekent ook dat je alles terug kunt vinden. Sneller en makkelijker.” geeft Lauran aan. “Wij zouden niet meer terug willen in ieder geval.”

Werken met SBR Banken

NNO Accountants heeft sinds het begin van dit jaar zo’n 40 jaarrekeningen via SBR Banken laten lopen. Er zijn natuurlijk situaties waar klanten geen jaarrekeningen nodig hebben, of waar ondernemers toch liever de ouderwetse manier van werken prefereren. Maar, geeft Lauran aan, iedere verandering kost tijd en beetje bij beetje wordt dit ook steeds ‘normaler’. Op de vraag of hij tips heeft voor SBR Banken, wordt een duidelijk antwoord gegeven. “Nee, niet echt. Maar als ik er toch één mag geven: “Wij werken voor verschillende niches, zoals bewindvoerders en het Ministerie van Volksgezondheid. Helaas kunnen wij nog niet met SBR werken voor deze branches. Dit zou wel gemakkelijk zijn als dit ook via SBR Banken gaat lopen.”

Digitalisering bij HLB van Daal: digitaal moet het traject sneller en efficiënter kunnen maken

By | Nieuwsberichten | No Comments

SBR Banken brengt standaardisering en digitalisering in financiële rapportages. Voor de intermediair ontstaat er hierdoor meer tijd voor een adviestraject en profiteert de ondernemer van een snellere afhandeling door actuele kredietinformatie. HLB van Daal is zo’n intermediair, die met jarenlange ervaring en meerdere vestigingen door het gehele land ervoor zorgt dat ze bedrijven écht verder kunnen helpen. Een vraaggesprek met Frank Peters, partner en accountant bij HLB van Daal.

Over SBR Banken

SBR Banken is een initiatief van ABN AMRO, ING en Rabobank. SBR Banken is verantwoordelijk voor de technische infrastructuur waarmee financiële rapportages van ondernemingen gestandaardiseerd naar de banken worden verstuurd. SBR Banken definieert en beheert daarnaast de gezamenlijke ‘datataal’ (ofwel de taxonomie) die SBR Banken mogelijk maakt.

Digitaal aanleveren

Rond het jaar 2017 kwam er vanuit de banken de behoefte en vraag om documenten SBR aan te leveren. Frank trapt af. “Hoewel dat tot nu toe nog niet zonder slag of stoot is gegaan is het voor ons wel een belangrijke stap geweest. Het grote voordeel van SBR Banken is dat er dankzij goede koppelingen snelle rapportages kunnen worden verzorgd. De lijntjes worden sneller.

Digitalisering

“Wij zijn zelf een enorme voorstander van digitalisering en robotisering. Wij maken het liefste alles zo digitaal als mogelijk, gezien wij hier ook het nut van in zien. Wij streven ernaar om in de toekomst helemaal niet meer met papieren documenten te werken. Om dit doel te realiseren hebben wij sinds een paar jaar een intern business development en ICT-team, met als doel  onder andere digitalisering en robotisering. Op deze manier hoeven wij ons minder te focussen op het verwerken van documenten.“

“De digitalisering gaat sneller dan vele mensen denken. Wij lopen voorop in de digitalisering. Wij voelen onszelf niet verplicht, maar het maakt het werken simpelweg vele malen efficiënter” geeft Frank aan.

Werken met SBR Banken

“Ik ben medeverantwoordelijk voor ICT binnen ons bedrijf, en zodoende dus ook voor de koppeling met SBR Banken. Met de taxonomieën hebben we tot noch toe wat problemen ervaren. Ik adviseer dat er goed wordt gekeken naar de standaardisatie van de documenten, zo ook bij de banken. Nu kost het simpelweg soms nog te veel tijd om tot een complete en gevalideerde SBR rapportage te komen. “ sluit Frank af.

 

 

 

 

 

 

 

Frank Peters, HLB Van Daal

Alfaversies van Bankentaxonomie (BT13) en Vastgoedtaxonomie (VT13) gepubliceerd

By | Nieuwsberichten | No Comments

De alfa versie van de Bankentaxonomie (BT13) is op 17 oktober 2018 gepubliceerd. Komende maanden volgen de bèta versie (november) en de definitieve versie (december). De banken zijn op 31-01-2019 klaar om de BT13 bankrapportages te ontvangen. De belangrijkste wijzigingen zijn: uitfaseren IHZ met winstbijlage, toevoegen jaarrekening rapportage (op basis van NT13) en enkele kleine wijzigingen.

De alfaversie van de Vastgoedtaxonomie (VT13) is op 17 oktober 2018 gepubliceerd.
De belangrijkste wijzigingen in de VT13 zijn het fixen van kinderziektes, extra velden en invulmogelijkheden, nieuwe entrypoints NEN2580 meetstaat, Energielabel en Grote Aantallen en nieuwe functionaliteit voor het versturen van beeldmateriaal.

SBR Banken en Volksbank gaan samenwerken

By | Nieuwsberichten | No Comments

SBR Banken en de Volksbank zijn op 8 oktober 2018 officieel een samenwerking aangegaan. Met elkaar gaan we zorgen voor een gedigitaliseerd, veilig en klantvriendelijk aanvraagproces voor zakelijk financieren via de merken van de Volksbank. SBR Banken vroeg Bauke Krist en Martijn van Vlaanderen naar de reden van deze stap.

Waarom gaat de Volksbank de samenwerking aan met SBR Banken?

Bauke Krist: “De Volksbank wil via haar vier merken zelfstandigen helpen met ondernemen. Als bank bieden we daarom een eenvoudig en transparant producten- en dienstenpakket aan voor de ZZP’er en het microbedrijf. Wij helpen de zelfstandige die op zoek is naar geld voor zijn zakelijke plannen, zoals een bedrijfshypotheek voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand voor de eigen onderneming. We staan ook klaar als hij extra werkkapitaal nodig heeft om bijvoorbeeld winkelvoorraad aan te vullen of materiaal aan te schaffen”.

In de huidige 24-uurs maatschappij is snelle dienstverlening heel normaal. Bestel online een pakketje en het wordt binnen twee uur geleverd. Die service wordt ook steeds meer van banken verwacht.

Martijn van Vlaanderen: “De dienstverlening van SBR Banken helpt ons om het online aanvraagproces voor een zakelijke financiering eenvoudig en efficiënt in te richten. We brengen hiermee de snelheid en betrouwbaarheid van het aanvraagproces naar een hoger niveau, zonder de kwaliteit en zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. SBR Banken levert financiële data; bijvoorbeeld jaarcijfers. Veilig en gestandaardiseerd. Met deze gegevens kunnen wij een financieringsaanvraag beoordelen. De klant weet snel waar hij aan toe is en wat hij van ons kan verwachten. Als bank maken we graag gebruik van de fintech-mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren”.

Hoe heeft dit invloed op de dienstverlening van de Volksbank?

Martijn: “Klanten nemen steeds meer zelf de regie over hun financiële zaken. Waar eerst de bank bepaalde welke producten hij de klant aanbood, bepaalt de klant nu zelf wat hij nodig heeft en kiest daarbij het juiste product. En als hij het niet weet, dan vraagt hij zijn adviseur, vaak de accountant, om advies. Die kent hem tenslotte het beste. Met de service van SBR Banken, faciliteren we de klant met een online, laagdrempelig en gemakkelijk aanvraagproces, dat helpt om financiële keuzes te maken. Uitgangspunt is altijd dat de klant erop kan vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn en dat hij deze op een makkelijke manier kan delen met anderen. Daar hecht de Volksbank veel waarde aan.”

Hoe ziet de relatie met de klant eruit?

Bauke: “Wij zijn een maatschappelijke bank, die bankiert met de menselijke maat. We vinden het essentieel om een lange termijn vertrouwensrelatie op te bouwen met onze klanten. Dan kunnen we onze toegevoegde waarde laten zien. De financiële rapportages van de klant die we nu gestandaardiseerd via SBR ontvangen, bieden de mogelijkheid om vanuit vertrouwen en optimisme verder te kijken dan alleen de cijfers. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de ondernemer en in zijn verhaal. We vinden persoonlijk contact belangrijk en willen ons daarin blijven onderscheiden. Je kunt daarom altijd bij onze winkels en intermediairs binnenlopen, ook als zakelijke klant. Of contact opnemen via de online kanalen van de merken.”

Tot slot

Het team van SBR Banken gaat nu samen met de Volksbank kijken naar andere data die wellicht ook digitaal en gestandaardiseerd kunnen worden aangeleverd. Deze mooie samenwerking draagt bij aan het doel van SBR Banken om de aanlevering van rapportages te vereenvoudigen waardoor ondernemers sneller business kansen kunnen verzilveren. Voor de Volksbank geldt: continue optimalisatie van de dienstverlening: fintech met een human touch. SBR Banken levert daar graag een bijdrage aan.

Makkelijker en sneller een Standaard Bankverklaring met SBR Banken, eHerkenning en iSHARE

By | Nieuwsberichten | No Comments

Ondernemers regelen binnenkort een stuk eenvoudiger en sneller een Standaard Bankverklaring. Want, SBR Banken start binnenkort een pilot met eHerkenning en iSHARE.

Standaard Bankverklaring

Jaarlijks vragen tienduizenden ondernemers een Standaard Bankverklaring aan bij hun bank, omdat hun tussenpersoon het financiële overzicht nodig heeft voor bijvoorbeeld het maken van de jaarrekening of het opstellen van een oprichtingsakte. Ondernemers doen dit door hun tussenpersoon te machtigen om namens hen een Standaard Bankverklaring bij hun bank op te vragen.

Het regelen van deze machtiging is nu een omslachtig – grotendeels papieren – proces dat door banken en tussenpersonen als inefficiënt, tijdrovend en foutgevoelig wordt ervaren. En dat bovendien voor elke verklaring opnieuw moet worden gedaan. Maar hier komt verandering in. Want SBR Banken gaat het een stuk makkelijker, sneller en veiliger maken om een Standaard Bankverklaring te regelen. De pilot zal dit uiteraard moeten ondersteunen.

Volledig digitaal

In de pilot regelen ondernemers hun Standaard Bankverklaring met behulp van eHerkenning en iSHARE. Met hun eHerkenning-identiteit kunnen ondernemers hun accountants machtigen om bepaalde diensten af te nemen bij de bank. Bijvoorbeeld het aanvragen van een Standaard Bankverklaring. Dit proces gaat volledig digitaal. Dat scheelt tijd en geld, en voorkomt fouten in het proces.

Wat is eHerkenning? eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers. Met een eHerkenningsmiddel logt u op 1 manier veilig in bij alle aangesloten organisaties. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden.

Het afsprakenstelsel iSHARE stelt ondernemers in staat om heel fijnmazig rechten toe te kennen. Wanneer zij zijn ingelogd met eHerkenning, geven ondernemers aan wie, wanneer, welke bankgegevens en voor hoe lang mag opvragen. Dat is ten opzichte van de huidige situatie waarbij differentiatie in het toekennen van rechten niet mogelijk is, een enorme stap voorwaarts.

Wat is iSHARE? Met behulp van het iSHARE Afsprakenstelsel kan vanaf dit jaar iedereen met iedereen in de logistieke sector data delen. Ook met tot dusver onbekende partijen. Op een simpele en gecontroleerde manier.

“Het delen van data sneller en makkelijker maken”

Sander Middendorp, directeur van SBR Banken, licht toe: “Het delen van data willen we een stuk makkelijker en sneller maken, onder andere met behulp van eHerkenning en iSHARE. Bovendien blijven ondernemers met SBR Banken te allen tijde ‘in control’ over hun gegevens. Alleen zij bepalen wie toegang krijgt tot welke data. De stap naar fijnmazig toekennen van rechten over wát er met de gedeelde data gedaan mag worden, past in onze toekomstvisie.”

SBR Banken start dit najaar nog met de pilot samen met eHerkenning en iSHARE. Als de pilot slaagt, breidt SBR Banken haar dienstverlening uit en is het voor ondernemers vanaf begin 2020 mogelijk om hun bankverklaring via eHerkenning en iSHARE te regelen.

Frank Jonker, directeur van CreAim/Reconi en vertegenwoordiger namens de middelen- en machtigingenleveranciers van eHerkenning: “Wij zijn betrokken bij de pilot met SBR Banken en zien veel mogelijkheden in een nauwere samenwerking met iSHARE voor onze klanten. De pilot is een geweldige kans dit te laten zien. Daarnaast biedt een geslaagde pilot perspectief voor andere dienstverlening zoals Digipoort, die gebaseerd is op dezelfde infrastructuur als die van SBR Banken. Daarom zetten we hier vol op in.”

iSHARE Tech-celerator vormt katalysator

SBR Banken en eHerkenning doen mee aan de iSHARE Tech-celerator van 11 oktober. Tijdens dit event ontwikkelen verschillende organisaties – waaronder SBR Banken – met behulp van het afsprakenstelsel iSHARE innovatieve diensten op het gebied van het delen van data.

SBR-inrichtingsjaarrekening de nieuwe norm

By | Nieuwsberichten | No Comments

De verplichte deponering via SBR voor rechtspersonen van middelgrote onderneming is begin dit jaar ingegaan. Vanaf boekjaar 2017 moet in navolging van Micro en Klein ook Middelgroot via SBR deponeren. Een jaarrekening op basis van SBR steekt toch totaal anders in elkaar dan een jaarrekening op papier waar we zo aan gewend waren. Omdat veelal alleen de publicatiestukken in SBR-formaat worden opgesteld ontstaan onnodig negatieve effecten. Deponering via SBR werkt, maar er moet nog veel gebeuren om het op effectieve en beoogde wijze te doen. Als de deponeringsjaarrekening op basis van SBR wordt opgesteld en de inrichtingsjaarrekening nog ‘old school’ zoals het was, ben je dan überhaupt wel compliant?

Wettelijk kader 

Een rechtspersoon van een middelgrote onderneming stelt haar jaarrekening op conform de vereisten en eventueel gebruikmakend van deponeringsvrijstellingen zoals opgenomen in BW2 Titel 9 art. 397. De controleverklaring wordt afgegeven bij de inrichtingsjaarrekening waarbij een kopie van deze verklaring samen met de deponeringsjaarrekening (met eventuele vrijstellingen zoals verloopstaten of zonder bestuursverslag) door de deponeringsplichtige wordt gedeponeerd. Het bestuur van de deponeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor deponering voor de meeste entiteiten binnen 8 dagen na vaststelling AvA.

Door SBR-inrichtingsjaarrekening winst pakken op alle vlakken

Hoe groter de onderneming van de rechtspersoon hoe minder deponeringsvrijstellingen, maar totdat een rechtspersoon groot is hoeft hij zijn inrichtingsjaarrekening niet integraal te deponeren. Dit betekent niet dat de inrichtingsjaarrekening niet op basis van SBR hoeft te worden opgesteld. In tegendeel zelfs. Waarom zou je de inrichtingsjaarrekening nog niet in SBR willen opstellen? De wetenschap dat de toegevoegde waarde van het ‘glossy jaarrapport’ voor de meeste Kleine en Middelgrote rechtspersonen er vrijwel niet is, raakt het auditobject direct. We zijn dus heel druk met controleren van een jaarrekening welke enerzijds niet 100% aansluit bij het publicatiestuk en anderzijds SBR, namelijk het hergebruik van gegevens negeren. We zetten aan het eind van het rapportageproces de jaarrekening om naar SBR (bolt-on middels een conversie) op een manier wat extra werk en geld kost terwijl we met een simpele maatregel, namelijk de inrichtingsjaarrekening op basis van SBR opstellen, winst kunnen pakken op alle vlakken.

De belangrijkste voordelen van een SBR-inrichtingsjaarrekening voor accountants en ondernemers zijn:

1.       Compliancy doordat je enkel door gebruik te maken van deponeringsvrijstellingen zeker weet dat het SBR-publicatiestuk een afgeleide is van.

2.       Kwaliteit van rapportage wordt met SBR een stuk beter. De vele validatieregels zorgen ervoor dat interne consistenties niet meer optreden en verplichte velden zijn gevuld.

3.       Efficiency want het auditobject is de SBR-inrichtingsjaarrekening in plaats van het ‘papieren jaarrapport’. Een gestandaardiseerde digitale dataset biedt legio mogelijkheden en kansen die zich laten raden.

4.       Hergebruik van rapportages begint leuk te worden want een inrichtingsjaarrekening biedt meer informatiewaarde dan een publicatiestuk. Als brancheorganisaties en banken dit zouden verwerken dan gaan we toe naar de gewenste geautomatiseerde informatiestromen op basis van gestandaardiseerde gevalideerde data.

Wie zijn aan zet?

Om de volgende SBR slag te kunnen maken moeten we allemaal stappen zetten. SBR is vooral door de verplichtstelling op gang gekomen. Willen we de investeringen en voordelen van een standaard als SBR benutten dan moeten we doorpakken. Accountants zijn afhankelijk van hun softwareleverancier om met rapportagesoftware de SBR-inrichtingsjaarrekening op te kunnen stellen. Het is op dit moment nog een brug te ver om het eerder beloofde credo eenmalige vastlegging van gegevens, meervoudig te gebruik te eisen maar meervoudig gebruik van de SBR-inrichtingsjaarrekening waarbij deze met één druk op de knop naar verschillende kanalen verstuurd kan worden is een kleinere stap dan we misschien wel denken. Betekent wel dat ontvangende partijen en gebruikers van SBR-jaarrekeningen dit moeten kunnen ontvangen en verwerken. Het goede nieuws voor hen is dat de ontwikkeling van softwareoplossingen op dit gebied sneller gaat dan de adoptie van SBR.

Hoe moet ik dit aanpakken?

Accountants in de samenstelpraktijk moeten hun softwareleverancier raadplegen om te vragen wanneer de SBR-inrichtingsjaarrekening beschikbaar komt in de software als deze er al niet is. Auditors kunnen nu al gaan proefdraaien met data-analyse met SBR-rapportages. Begin met het doorgronden van de vele validatieregels (Formula’s) en zie wat je allemaal nog meer kan doen met een berg ‘SBR-goud’. En hiermee word jij de adviseur van de toekomst! – Mark Bisschop

Standaard Bankverklaring; van gedoe naar gemak

By | Nieuwsberichten | No Comments

Written by: Peter Ebbeling
Product owner SBV

Bedrijven, overheden en andere organisaties, die onderdeel uitmaken van een ‘keten’, merken dagelijks het belang van een optimale uitwisseling van digitale informatie; om processen beter, efficiënter en sneller te maken. Maar ook zeker om commerciële kansen te benutten.

Het ontvangen van een Standaard Bankverklaring (SBV) is een voorbeeld van zo’n proces dat met digitale uitwisseling van gegevens een stuk sneller en efficiënter zal gaan. Een SBV is een document dat op verzoek van de accountant door de ondernemer wordt aangevraagd bij zijn bank. Dit document heeft de accountant nodig om jaarrekening te kunnen controleren. In de SBV staan alle gegevens vermeld over producten die de onderneming heeft bij zijn bank. Denk hierbij aan gegevens over kredieten, zekerheden, garanties, rekeningen, leningen en bevoegdheden.

Het digitaal, van machine-to-machine, kunnen uitwisselen van informatie vraagt om standaarden. Voor de Standaard Bankverklaring zijn op dit gebied al belangrijke stappen gezet zodat in de toekomst een SBV altijd uit dezelfde elementen bestaat, die dezelfde waarden vertegenwoordigen.

SBR Banken faciliteert momenteel al het digitaal aanleveren van jaarrekeningen en taxatierapporten bij de drie grootste banken van Nederland. Vanaf 1 januari 2019 kunnen deze banken ook de SBV leveren aan accountants. De eerste stap in het terug leveren van informatie vanuit de banken. De accountant kan in zijn softwarepakket bankgegevens ophalen. Later in 2019 is het ook mogelijk om de SBV door de accountant in XBRL voor zijn klant aan te vragen bij de banken.

Wil jij vanaf 1 januari ook de SBV digitaal kunnen ontvangen? Check dan bij jouw softwareleverancier de mogelijkheden!

Meer weten over de mogelijkheden?
peter.ebbeling@sbrbanken.nl

Digitale mijlpaal voor Colliers International en JonesLangLaSalle

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Half juli werd voor de allereerste keer een digitaal taxatierapport verzonden via SBR Banken; een mijlpaal uiteraard. Hoewel de eerste aanlevering enorm belangrijk is, is een continue aanleverstroom van digitale vastgoedrapportages het doel. En die lijkt nu op gang te komen. Want vorige week leverden zowel Colliers International als JonesLangLaSalle voor het eerst een rapport aan via SBR Banken. Een prachtig begin!

Een eerste aanlevering voor deze taxateurs en tevens de ontvangende banken, ABN AMRO en ING. Het waren deze banken die dit keer als ontvangende partij aan de andere kant van de lijn zaten.
De banken en de taxateurs hebben afgelopen maanden veel inspanningen verricht bij het totstandkomen en testen van de Vastgoedtaxonomie. Deze inspanningen betaalde zich eind vorig week uit tot een succes. De gemeenschappelijke deler in alle aanleveringen tot nu toe is softwareleverancier XBRLreports, een drijvende kracht voor de Vastgoedtaxonomie.

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kunnen worden, zodat het in de toekomst hét platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.