Category

Geen categorie

Digitale mijlpaal voor Colliers International en JonesLangLaSalle

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Half juli werd voor de allereerste keer een digitaal taxatierapport verzonden via SBR Banken; een mijlpaal uiteraard. Hoewel de eerste aanlevering enorm belangrijk is, is een continue aanleverstroom van digitale vastgoedrapportages het doel. En die lijkt nu op gang te komen. Want vorige week leverden zowel Colliers International als JonesLangLaSalle voor het eerst een rapport aan via SBR Banken. Een prachtig begin!

Een eerste aanlevering voor deze taxateurs en tevens de ontvangende banken, ABN AMRO en ING. Het waren deze banken die dit keer als ontvangende partij aan de andere kant van de lijn zaten.
De banken en de taxateurs hebben afgelopen maanden veel inspanningen verricht bij het totstandkomen en testen van de Vastgoedtaxonomie. Deze inspanningen betaalde zich eind vorig week uit tot een succes. De gemeenschappelijke deler in alle aanleveringen tot nu toe is softwareleverancier XBRLreports, een drijvende kracht voor de Vastgoedtaxonomie.

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kunnen worden, zodat het in de toekomst hét platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.

Eerste digitale vastgoedrapportage via SBR

By | Geen categorie | No Comments

MVGM heeft de primeur op zak en leverde afgelopen vrijdag met software van XBRLreports het allereerste digitale taxatierapport aan bij Rabobank via SBR Banken. Met de introductie van de mogelijkheid tot digitale uitwisseling van vastgoeddata behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren, beoordelen en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. De meer dan 35 taxatiespecialisten van MVGM kunnen zich nu richten op de essentie van het taxatievak; namelijk de waardering van vastgoed en een passend advies.

Eerdere samenwerking met SBR Banken bij totstandkoming vastgoedtaxonomie

Niet verrassend dat MVGM de primeur pakt, de innovatieve marktspeler stelt jaarlijks meer dan € 40 miljard aan vastgoedwaarde vast. Samen met andere taxatiebureaus en softwareleveranciers speelde MVGM  al een rol speelde in de totstandkoming van de zogeheten vastgoedtaxonomie. De taxonomie vormt de basis voor het veilig digitaal uitwisselen van grote hoeveelheden data. Een taxonomie is als het ware een ‘datataal’ die SBR Banken vaststelt met betrokken partijen waaronder MVGM. Ook bij het succesvol testen van het digitale platform van SBR Banken – wat wordt gebruikt voor het uitwisselen van deze data – nam MVGM een meedenkende rol in.

Slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kan worden, zodat het in de toekomst hèt platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.

Betrokkenen bij de primeur op de foto
De betrokkenen bij de primeur op de bijgevoegde foto v.l.n.r. Michele Kalverla (MVGM), Cor Treure (MVGM), Roger Felix (MVGM), Durk Tuinier (XBRLreports), Sander Middendorp (SBR Banken) en Bart Jan Holleman (Rabobank).

Voor meer informatie over XBRLreports, kijk hier
Voor meer informatie over SBR Banken, kijk hier
Voor meer informatie over de MVGM Vastgoedtaxaties, kijk hier

Ben jij de adviseur van de toekomst?

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Uitwisselen van gegevens met banken en overheid? Het accountantskantoor van de toekomst doet dat nu al via SBR/XBRL!

De accountant is én blijft de belangrijkste partner van de ondernemer als het gaat om het verzamelen, opstellen en delen van de juiste bedrijfsinformatie. Maar de manier waarop is radicaal aan het veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van opsteller naar adviseur, van urenfabriek naar dienstverlener.

In de wereld om ons heen volgen de digitale veranderingen en innovaties elkaar snel op. De maatschappij is zich voor onze ogen aan het omvormen tot een netwerksamenleving waar mens en technologie samensmelten. Deze maatschappij ziet eruit als een open, eerlijke en innovatieve samenleving waarin we niet afhankelijk zijn van monopolistische datafabrieken maar waarin we een speelveld creëren voor alle ondernemingen en ondernemers om zelfstandig relevante informatie veilig uit te wisselen. Dit is voor alle partijen van essentieel belang want doordat ondernemingen en ondernemers zelf consistente en betrouwbare data kunnen verzenden en ontvangen vergroten zij hiermee hun innovatiekracht, creëren ze de mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen en behouden zij de toegang tot diverse (financiële) diensten.

De accountant speelt daar een cruciale rol in als de ‘trusted third party’, de neutrale hoeder en verstrekker van deze informatie. Hoge kwaliteit data is straks de norm. SBR/XBRL is de manier van delen. En daar hoef je niet op te wachten. Dat kun je morgen al gaan gebruiken. De vraag is dus of je als accountantskantoor moet wachten tot het zover is óf nu al moet voorsorteren. Wacht je tot je klanten erom vragen? Tot de concurrent het wel gaat aanbieden? Of bied je het proactief aan? Grijp je de technologische verandering aan om te verschuiven naar een nieuw verdienmodel? Minder opstellen en meer adviseren aan je klanten.

De verschuiving betekent een grote verandering in de accountancy. Maar zij zijn niet alleen. Ook banken ervaren de digitale verandering. Dit heeft grote gevolgen voor mensen, processen en systemen. Deze tijd vraagt daarom ook om een nieuwe samenwerking tussen accountantskantoren, ondernemers en banken. Voor alle partijen is de verandering groot en dat is geen makkelijk proces! Maar een goede samenwerking biedt zoveel mogelijkheden. Zo kunnen accountants vanaf 1 januari 2019 ook informatie digitaal gestructureerd ontvangen van banken en daarmee direct verwerken in de systemen. Daar zal het niet bij blijven. De ambitie van SBR Banken is ‘het netwerk’ verder uit te bouwen zodat alle bedrijven in Nederland op een gestandaardiseerde, transparante en vanzelfsprekende wijze financiële gegevens uit kunnen wisselen.

SBR Banken helpt graag accountantskantoren met de ambitie om de moderne versie van hun rol als ‘informatieregisseur’ echt handen en voeten te geven. Het leergeld van de afgelopen jaren zullen we op deze manier samen inzetten om nu en in de toekomst het verschil te maken voor ondernemend Nederland. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen!

 

“Nog een mooiere laklaag op het stevige huis van SBR Banken”

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Een steviger organisatie die de exponentiële groei van 2017 verder uitbouwt en daarmee de standaard neerzet voor de financiële sector. Het is de meeste kernachtige samenvatting van het betoog van SBR Banken bestuursvoorzitter Marcel Gerritsen als hij terugblikt op 2017 en de ambitie schetst voor dit jaar.

“Na een periode waarin we SBR Banken goed op de rit hebben gezet, konden we vorig jaar echt ‘live’ gaan voor een grootschalige groei”, trapt Gerritsen af. “De nieuwe Bankentaxonomie, de roadmap voor de Standaard Bankverklaring en de alfaversie van de Vastgoedtaxonomie hebben het huis van SBR Banken stevig neergezet. En dat staat meteen ook goed in de verf – met de aandacht die we aan de markt hebben geschonken om belangrijke partijen aan ons te binden.”

Dat ging niet vanzelf, erkent Gerritsen, want in 2017 heeft het team van SBR Banken in samenhang met de betrokken banken elkaar nog goed de spiegel voorgehouden. Om te controleren of alle gevraagde gegevens en datasets echt nodig waren om de keten met intermediairs en softwareleveranciers vooral soepel te laten draaien.

Vertienvoudigd

Dat leverde uiteindelijk geen windeieren op. “Aanleveringen via SBR Banken zijn in 2017 meer dan vertienvoudigd ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar zijn we trots op. Het is het bewijs dat de producten goed zijn, we geleerd hebben om een goede samenwerking binnen de hele keten tot stand te brengen en we leerpunten steeds weer succesvol oppakken.”

Gerritsen erkent dat SBR Banken natuurlijk ook profiteert van de voortgaande wereldwijde digitalisering. “Eens, het aantal partijen dat de voordelen inziet van bijvoorbeeld Referentie GrootboekSchema, blockchain en bijvoorbeeld robotica in accounting is groeiende. Maar tegelijkertijd zie je partijen die langzamerhand buiten die realiteit komen te staan. Daarom moeten we ons verhaal blijven communiceren en in relaties blijven investeren, want er is nog veel te winnen.”

Dat laatste wordt meteen ook de opdracht voor dit jaar voor SBR Banken. “We gaan op het huis nog een mooiere laklaag aanbrengen, en we kijken ook naar mogelijkheden tot uitbouw”, aldus Gerritsen.

Ecosysteem

Hij doelt hiermee in eerste instantie op de portfolio. “De Bankentaxonomie gaan we steeds strakker neerzetten zodat de markt heel duidelijk begrijpt wat we nodig hebben. Met de Vastgoedtaxonomie kunnen we ons ecosysteem groter maken want hiermee gaan we nieuwe partijen de digitale snelweg optrekken. Dat wordt uitdagend voor ons.”

En de Standaard Bankverklaring? “Dat wordt een echte 2-way digitale uitwisseling –  dus aanvraag naar en uitlevering door de banken. Ik vind het belangrijk dat de intermediairs hier echt voordeel van krijgen.”

Een vervolgvraag is meteen of de banken voor digitale aanlevering ook iets in het verschiet hebben in de vorm van een nieuwe propositie. Hier kan Gerritsen niet voor alle banken spreken, maar hij maakt zich er hard voor dat de klant die digitaal aanlevert daar voordeel bij heeft. “In de portemonnee wel te verstaan. Dus dat de aansluitkosten omlaag kunnen als je bij ons op de digitale snelweg zit. Dat is een belangrijk signaal.”

Gerritsen heeft nog geen volledige duidelijkheid, maar verwacht dat de banken in de loop van het eerste kwartaal elk met een voorstel naar buiten zullen komen.

Imponerende cijfers

Op het vlak van verdere groei in zowel aanleveringen als nieuwe aansluiters verwacht Gerritsen opnieuw imponerende cijfers. “Dat moet kunnen. De bedrijfscategorie ‘middelgroot’ gaat nu ook de jaarcijfers via SBR deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als die daaraan gewend zijn, verbreedt zich dit al snel naar onze producten.”

Maar naast die groei met-wat-wind-in-de-rug wil hij met de SBR Banken-organisatie ook opnieuw een commerciële sprong maken. “Dus echt nieuwe partijen aan ons binden. En dat gaan we op twee manieren uitvoeren”

Ten eerste mikt Gerritsen op nieuwe producten. Immers, de Bancaire Infrastructurele Voorziening – de BIV, zeg maar de digitale backbone waarlangs alle rapportages lopen – is uitgerold en heeft nog ruimte. Bijvoorbeeld voor lease en hypotheken. “Daarover is nog geen besluit gevallen, maar verkenningen gaan we zeker doen.”

Continuïteit

Ten tweede wil hij een slag maken met het kernteam van SBR Banken. “Er is uitstekend gepresteerd – en nu pakken we door. Programmadirecteur Natasja Asselman heeft haar afscheid aangekondigd. Zij heeft geweldig werk geleverd en laat een goed huis achter. Als bestuur zijn we haar daar dankbaar voor. Als we willen doorgroeien, kijk ik nu ook naar een team met meer vaste medewerkers. Om vooral de continuïteit te bieden in de opgebouwde relaties.” In dat kader zijn we verheugd om te melden dat Sander Middendorp per 1 februari as benoemd wordt als directeur van SBR Banken.

Continuïteit gaat volgens Gerritsen het verschil maken in 2018. Meer en intensievere samenwerkingen met alle geledingen in de markt. “Met dat netwerkeffect maken we het ecosysteem van SBR Banken groter”.

Tot slot. Krijgt digitalisering en standaardisering nu voldoende aandacht in ons land? “Ik denk dat de overheid dit hoger op de agenda kan zetten. Kijk bijvoorbeeld eens naar Estland. Issues met hackers gaven hen het inzicht dat zij wat met digitalisering moesten. Dat hebben we nu zo goed aangepakt dat het een exportproduct is geworden. Als ik dat zie, dan denk ik wel eens: er kan bij ons nog wel een tandje bij.”

Omarmen gezamenlijk proces is fundament voor papierloze taxatie

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

De vastgoedwereld kan er niet meer omheen! De Vastgoedtaxonomie vaart op koers en op 16 februari staat de bèta versie klaar. Gereed om de toenemende vraag naar eenduidige en transparante rapportages in de vastgoedwereld te leveren.

Met het realiseren van de Vastgoedtaxonomie komt het werken met gestructureerde data in de vastgoedwereld steeds dichterbij! Door publicatie van de alfaversie van de Vastgoedtaxonomie (VT) 12 in december is een flinke stap gezet naar de digitalisering en de standaardisering van de gehele keten.

Live in maart

De taxateurs en banken hebben sinds eind december de kans gekregen om hun commentaar en aanvullingen aan te leveren. Deze worden verwerkt in de bèta versie. De definitieve versie van de VT 12 gaat live in maart.  De implementatie staat gepland vanaf begin juni, vanaf dat moment kunnen de aanleveringen daadwerkelijk plaatsvinden.

De banken hebben aangegeven dat het aanleverproces van de taxatiedata bij voorkeur in lijn is met de Vastgoedtaxonomie. Ook in het laatste VT Expertoverleg is benadrukt dat XBRL de norm wordt voor het versturen van taxatiedata.

Hoe ziet het gebruik eruit?

De taxateurs kunnen standaard software aanschaffen of zelf een oplossing bouwen. Naast software is er altijd een PKI overheidscertificaat nodig voor de identificatie van de inzendende partij. http://www.pki-overheid-certificaat.nl

Vragen?  Bekijk hier alle VT 12 documenten https://sbrbanken.nl/softwareleveranciers/vastgoedtaxonomie/

Voorbereidingen digitaal leveren SBV in volle gang

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Eind 2017 is de roadmap 2018 opgeleverd voor de implementatie van de Standaard Bankverklaring (SBV). Maar waar staat de SBV ook alweer voor? De Standaard Bankverklaring is een document waarmee de bank aangeeft welke producten de klant op een gegeven datum bezit. De SBV is een van de documenten die accountants gebruiken voor het opmaken van de jaarrekening bij met name middelgrote en grote klanten. Als groot voordeel zien de ketenpartijen de mogelijkheid van hergebruik van data als de SBV digitaal wordt geleverd.

Wat is de status van de SBV?

Op 1 februari 2018 wordt de bèta versie van SBV taxonomie gepubliceerd. Het opleveren van de functionele en technische requirements van het leverproces van de SBV is de volgende stap. Tot slot richt het SBV team alle pijlen op 1 oktober om de levering van de SBV digitaal, via de BIV, mogelijk te maken.

Koplopers en change-agents

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Bijna twee jaar geleden, bij mijn komst als programmadirecteur, sprak ik over de maatschappelijke relevantie van Standard Business Reporting – kortweg SBR. Ik doelde daarbij vooral op de voortgaande digitalisering in de samenleving waarmee de financiële wereld een scala aan kansen werd geboden.

Tijd om de balans daarover op te maken. Niet alleen omdat we weer een nieuw jaar zijn begonnen, maar vooral omdat per 1 februari aanstaande mijn opdracht voor SBR Banken is afgerond. Ik ga daarmee het kernteam dat dagelijks werkt aan verbreding en verbetering van de SBR-portefeuille verlaten, na een mooie en zeer interessante periode.

Terugkijkend komt een aantal thema’s bovendrijven. Allereerst is daar de samenwerking in de gehele keten met banken, intermediairs, softwareleveranciers, de koepels, overheid en tegenwoordig ook de commerciële vastgoedsector.

In eerste instantie heb ik een afwachtende houding in de hele keten zien plaatsmaken voor een constructieve samenwerking. Met de wil om van digitalisering en standaardisering een succes te maken. Om van data-uitwisseling voor financiële rapportages een nieuwe manier van werken te maken. Om nieuwe producten te ontwikkelen die kunnen invoegen op de digitale snelweg, waarop overigens steeds harder mag worden gereden.

Die groeiende samenwerking heeft zich voor wat betreft het SBR Banken-programma vertaald in groeiende naamsbekendheid, vele nieuwe aansluiters en explosief gestegen aantallen kredietrapportages. Maar ook in nieuwe taxonomieën op bancair- en vastgoedgebied, en nu de Standaard Bankverklaring in het vooruitzicht.

We hebben de markt natuurlijk flink gestimuleerd met goede ondersteuning zoals de EHBA actie en betrokken stakeholders bij de ontwikkeling van onze producten. En natuurlijk veel en actief communiceren.

Daarbij werden we geholpen door verplichtstelling door de Kamer van Koophandel om jaarrekeningen voor ondernemingen in micro, klein en nu middelgroot te deponeren in SBR. En de banken kwamen met de normstelling dat SBR de geprefereerde aanleverroute is.

Health-check. Terug naar het begin. Zijn we dan inmiddels maatschappelijk relevant en koppen we alle kansen in? Ik denk dat we enorm zijn opgeschoten. Ik gebruik nog geen uitbundig taalgebruik, want er is in mijn ogen nog steeds veel te winnen. Dat komt ook omdat ik me heb gerealiseerd dat het niet zozeer om ‘veranderen’ gaat, maar dat het vooral voor veel organisaties een ingrijpend transformatieproces is.

Bij transformatie horen koplopers en ‘change-agents’.  SBR Banken heeft in mijn ogen de positie van ‘change agent’ verworven, met een sterke en vertrouwde positie in de markt – naast vele anderen. Daar ben ik met het hele team trots op. Alle registers staan open om nu de digitale agenda van ons land verder te ontwikkelen en omhoog te duwen.

Ik wens Sander Middendorp daarbij alle succes toe. Een uitdagende en eervolle opdracht!

Alle goeds voor 2018 en ik hoop tot ziens!

Anders naar de wereld kijken

By | Geen categorie | No Comments

Mijn softwarepakket is er nog niet klaar voor. Alleen de banken hebben hier profijt van. En: voor mijn klanten is dit helemaal niet relevant. Boris Bonsel, die als lead van het EHBA-team zes maanden lang dagelijks bij intermediairs over de vloer kwam, ontkracht vijf mythen over de aansluiting op SBR Banken. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond.

Ik wacht op mijn softwareleverancier, want mijn pakket kan dit nog niet

Wij hebben heel recentelijk een inventarisatie gedaan onder de meest gebruikte rapportagesoftware. Daaruit bleek dat de aansluiting op SBR Banken sinds begin dit jaar bij het merendeel ondersteund wordt. Een aantal pakketten die nog niet klaar waren, gaan op zeer korte termijn live met hun oplossing. Mijn advies aan intermediairs? Wees pro-actief. Heb jij toevallig een van de pakketten waarbij aansluiting niet mogelijk is? Bel je softwareleverancier. Het gaat om de basis van jouw bedrijfsvoering. En anders zoek je een ander pakket die wel in de toekomst investeert. Als jij boodschappen moet doen en jouw supermarkt zou wegens vakantie gesloten zijn, dan wacht je toch ook niet net zolang totdat deze weer open is?

Ik heb geen klanten voor wie dit relevant is

Dat begrijp ik. Het overgrote deel van de ondernemers met een bankkrediet wordt nog niet jaarlijks gevraagd om jaarcijfers aan te leveren. Daardoor kan het goed zijn dat het momenteel nog niet relevant voor hen is. Maar voor jou is dat het wel! Als digitale aanlevering van cijfers mogelijk is, waarom zou een bank deze informatie dan niet willen hebben? De volgende stap is ongetwijfeld dat alle zakelijke klanten met een krediet jaarlijks cijfers aan zullen moeten leveren. Daarnaast zien we de tendens dat veel sterker wordt gestuurd op actuele bedrijfsgegevens. En dus niet eens per jaar, maar heel periodiek, op verzoek. Real time. Dus als je nu geen klanten hebt voor wie gestandaardiseerde aanlevering van digitale data relevant is, wees dan maar voorbereid: die tijd gaat voorbij.

Ik ben aangesloten. Dan loopt het verder toch allemaal vanzelf?

Aansluiting is één, gebruik van SBR Banken is iets anders. Wij zien dat er een discrepantie bestaat tussen het aantal kantoren dat is aangesloten en het aantal dat kredietrapportages digitaal aanlevert. Je moet er wel mee leren werken. En dan is er nog iets: je kunt je output digitaliseren, maar dan heb jij er als intermediair nog weinig aan, het hele proces wordt digitaal. Zelf kun je namelijk ook veel profijt van de data hebben! Maar dan moet je wel anders naar de wereld leren kijken. Als je zelf toegang tot actuele financiële data van je klanten hebt, dan heb je meer inzicht, waardoor je beter kunt adviseren. En dan niet eens per jaar achteraf, maar gedurende het jaar. Zodra dat in je systeem zit en je voert alle gevraagde gegevens op de nieuwe manier in, werkt SBR Banken optimaal.

Ik moet nog maar zien of de tarifering doorgaat

De drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank hebben zich al tijden geleden gecommitteerd aan SBR Banken. Zij hebben hun hele bedrijfsvoering daarop ingericht. Het is belangrijk te beseffen dat SBR meer is dan het converteren van een jaarrekening. De banken hebben een heel ander en efficiënter productieproces ingericht met een verkorting van de doorlooptijd van kredietaanvragen. Daar is SBR Banken een onlosmakelijk onderdeel van. En ook al zal in het begin niet alles 100 % soepel verlopen, het is zowel een nieuwe manier van werken voor de intermediair als ook voor de accountmanager van de bank. Er is geen weg terug.

Waarom krijg ik een boete als ik op de oude manier werk? Waarom geen beloning als ik digitaal aanlever?

Twintig jaar geleden, misschien zelfs tien jaar geleden, kon ik mij deze uitspraak indenken. Anno 2017 leven we in de digitale wereld.Om je werk uit te kunnen voeren, heb je digitale data nodig. Dat wordt alleen maar meer, niet minder. Als je dat omarmt, zul je er enorm veel profijt van hebben. Dat hoeven de banken toch niet met een geldbedrag te belonen? En zeg nou zelf: als je geen gebruik maakt van e-mail maar een ouderwetse brief stuurt, betaal je toch ook zonder morren voor de postzegel? Het is namelijk je eigen keuze, het alternatief is er!