Category

Blog

Hoe meer SBR hoe beter

By | Blog | No Comments

Ik ben natuurlijk gekleurd als het om SBR gaat, maar als we SBR niet meer gaan toepassen dan blijven al onze investeringen voor niks en zijn de latente voordelen niet meer aan de orde. Ik pleit hierbij voor het credo ‘Hoe meer SBR hoe beter’. In 2019 zal het geloof in SBR moeten groeien en moet elke accountant en intermediair over zijn schaduw gaan stappen. SBR verandert immers de spelregels van ondernemen. SBR Banken is er klaar voor om SBR nog meer uit te rollen. Meedoen is winnen.

Kip-ei

Toen ik me in 2008 begon te verdiepen in SBR (XBRL toen nog) verbaasde ik me over het feit dat dit nog geen gemeengoed was. De voordelen van een standaard als XBRL zijn voor iedereen relevant. De implementatie van SBR binnen rapportageketens is echter complex gebleken. Vele belangen spelen bij verschillende ketenpartijen waardoor er op elkaar wordt gewacht. Uit eigen ervaring weet ik hoe blij iedereen was dat de verplichte aanlevering via SBR voor de aangiften IB/VPB jaren terug geruisloos is bestendigd binnen de keten. Een mooie eerste stap maar niet representatief voor de ketens die volgden en nog moeten volgen. KvK ontving al meer dan een miljoen jaarrekeningen via SBR en sinds dit jaar ook met verklaringen voor middelgrote rechtspersonen. Alle aanleveringen komen echter nog tot stand door één business case, namelijk de verplichtstelling.

SBR zo lang mogelijk uitstellen

Typerend voor de verplichte deponering via SBR voor middelgrote rechtspersonen is het feit dat het erop begint te lijken dat zo’n beetje de helft van deze groep ondernemingen nog op traditionele wijze blijft deponeren omdat zij blijkbaar gebruik mag maken van een uitzonderingsregel. Waar zien ze tegen op? Verandering, extra kosten, standaardisatie, onbekendheid? Als je al dan niet in aanmerking zou komen voor verplichte deponering via SBR dan hoeft dit toch niet te betekenen dat je het ook niet doet? Gevolg hiervan is dat er nog steeds geen database met SBR-deponeringen ontstaat. De groep die nu is vrijgesteld zal mee gaan in de verplichting voor Groot. Dit zal nog jaren duren. Persoonlijk verwacht ik, gezien de status rondom besluitvorming op politiek Europees niveau, dat dit niet eerder zal spelen dan op zijn vroegst vanaf boekjaar 2021. Dit betekent dat deze groep 4 jaar lang nog op papier zal deponeren. Een gemiste kans!

Bekijk SBR eens van de andere kant

Ik heb zelf ook een achtergrond in de accountancy. Sterker nog, ik wist op mijn twaalfde al dat ik accountant wilde worden. Uiteindelijk liep voor mij alles anders maar het accountantsberoep zal mij nooit loslaten. Ik ben zoals verwacht groot voorstander van SBR en zie alleen maar kansen voor accountants. Wees eerlijk, niemand zit toch te springen op veel werk in het samenstelproces voor iets waar de klant niet op zit te wachten? Ik ergerde me destijds in de accountantspraktijk al aan het feit dat er zoveel winst te behalen viel op automatiseringsvlak. Aanpalende ontwikkelingen als PSD2, UBL, RGS etc. zorgen dat je voor de meeste klanten misschien wel voor 80% van de cijfers real-time kunt genereren. SBR dwingt te rapporteren op basis van de taxonomie. Deze is rigide en biedt geen ruimte voor catchy jaarrapporten waar een grootgedeelte niet eens tot een jaarrekening gerekend mag worden. De managementinformatie voor de klant wordt hier niet meer uitgehaald. Dashboarding of iets wat erop lijkt biedt deze info wel. Dit gaat in een heel ander proces. Wees eerlijk, de jaarrekening is dan niet meer dan een eindafrekening van je energieleverancier.

SBR is gewoon een gegeven op rapportageniveau. Het waait nooit meer over en zal als een olievlek je kantoor verder binnen dringen. Met deze wetenschap kun je je alleen onderscheiden als je dit gegeven gebruikt om je processen slimmer in te richten. Niemand gaat zich onderscheiden met het opstellen van standaard rapportages. Sterker nog, het kaf zal van het koren gescheiden worden.

Focus je op de SBR inrichtingsjaarrekening

Een SBR publicatiestuk levert je alleen maar extra werk op. Begin dan eens met een inrichtingsjaarrekening in SBR. Je hoeft dan alleen maar een aantal zaken weg te laten om tot het publicatiestuk te komen. Dit mechanisme zit in rapportagesoftware maar als je vanuit hier nog steeds blijft vasthouden aan de papieren jaarrekening ‘oude stijl’ dan zal je nooit SBR voordelen gaan benutten. Het mooie van een SBR inrichtingsjaarrekening is dat je deze rapportage met één druk op de knop kunt hergebruiken. Als je deze toch al beschikbaar hebt binnen je proces dan bied je nog meer toegevoegde waarde aan je klant als deze hem naar nog meer partijen dan alleen banken kan versturen. Wij maken het vanaf februari volgend jaar in ieder geval mogelijk om een SBR-inrichtingsjaarrekening te versturen naar de aangesloten ontvangende partijen. Op ons event op 6 december aanstaande zullen we toelichten wat dit betekent en hoe je dit kunt doen vanuit je rapportageproces.

Het vroegere credo ‘eenmalige vastlegging meervoudig gebruik’ zal dan ook vervangen worden door ‘hergebruik van bestaande SBR-rapportages’.  De mogelijkheden nemen toe maar accountants en intermediairs moeten eerst zorgen dat zij de SBR-inrichtingsjaarrekening ook daadwerkelijk gaan inzetten binnen hun proces. Zonder deze stap wordt SBR alleen maar een nog grotere last.

Meld je aan voor ons event op 6 december en ervaar hoe gemakkelijk je de volgende SBR-stap kunt zetten.

Mark Bisschop

SBR Banken

SBR en banken; Nu wél de gouden combinatie

By | Blog | No Comments

Het is al ruim acht jaar mogelijk om kredietrapportages via SBR aan te leveren bij de drie grootbanken. De meeste accountants en intermediairs hebben dan ook ervaring met SBR Banken. De één wat meer dan de ander. Soms positief maar vooral ook minder positief. Alle signalen uit de markt zijn door ons opgepikt en hebben geleid tot een nieuwe naam, hernieuwde visie en aanpak die beter aansluit bij accountants en intermediairs. Zo’n beetje alles wordt anders, behalve dan dat we blijven aanleveren via SBR. Sterker nog, we gaan veel meer doen met SBR!

Aanleiding tot verandering

SBR kan veel doen, maar is niet de oplossing voor een geheel papierloos kredietproces. Om dit doel te bereiken moet er meer gebeuren dan aanlevering via SBR. Hieronder staan de drie belangrijkste oorzaken die tot een negatief beeld hebben geleid bij accountants en intermediairs:

1. Medewerkers van de banken bleven de afgelopen jaren vragen om een PDF-jaarrekening. Dat heeft de accountants en intermediairs die voortvarend aan de slag gegaan zijn, ontzettend ontmoedigd. “Waarom zou ik via SBR gaan aanleveren als ik ook een PDF-jaarrekening kan mailen?“
2. Daarnaast is de inhoud van de kredietrapportage dusdanig uitgebreid dat het relatief veel werk kost om deze op te stellen. Deze bevat veel meer gegevens dan de jaarrekening. Dit kost dus extra tijd. “Wie betaalt deze rekening?”
3. De aangeleverde kredietrapportages werden ook niet altijd juist ontvangen door de medewerkers van de banken.  Helaas ontstond regelmatig de situatie dat niet duidelijk was dat hetgeen da wordt aangeleverd niet 1-op-1 terug te zien is op het scherm van die accountmanager. De accountmanager kende SBR niet en de accountant/intermediair weet niet wat er met zijn aanlevering is gebeurd. Dit leidt tot ruis en extra werk. Want er wordt in de meeste gevallen alsnog om een PDF-jaarrekening gevraagd.

Kortom, drie belangrijke oorzaken waardoor lokale banken en accountants/intermediairs elkaar nooit echt vonden m.b.t. SBR. Om dit te doorbreken moeten er rigoureuze maatregelen getroffen worden.

Standaarden: nieuwe business kansen i.p.v. flexibiliteit

Twee belangrijke voordelen van SBR zijn datakwaliteit en vergelijkbaarheid. Door de validaties die gelden voor de rapportages neemt de kwaliteit van hetgeen wat wordt aangeleverd enorm toe. De ontvanger van de rapportages kan hier in zijn proces op steunen. Een goed gevulde database met SBR-rapportages biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar dan moet er eerst wel massa ontstaan. Iedereen in de keten zal moeten investeren in SBR want pas dan gaat ook iedereen hier baat bij hebben. SBR blijven benaderen als iets technisch is een verkeerde gedachte. Een veranderende wereld waarin digitalisering en standaardisatie randvoorwaardelijk zijn in de data-economie vraagt om beschikbaarheid en gebruik van standaarden zoals SBR. Flexibiliteit wordt hierdoor ingeruild voor nieuwe business kansen.

Iedereen kan kansen verzilveren

Op 6 december organiseren we het evenement ‘Time to Change’ in samenwerking met softwareleveranciers. Tijdens het evenement wordt duidelijk  dat de plannen voor verbetering zijn opgepakt door softwareleveranciers en banken. Deelnemers zullen zien dat het voor accountants/intermediairs een stuk makkelijker wordt om via SBR aan te leveren: met een paar drukken op de knop kan de SBR (inrichtings)jaarrekening bij banken worden aangeleverd. Vanaf begin 2019 is zijn software daar klaar voor. Het leuke is dat naast de SBR-jaarrekening straks met één muisklik ook reeds beschikbare belastingaangiftes rechtstreeks naar banken gestuurd kunnen worden.

Ook voor lokale accountmanagers worden drempels weggenomen. Hij ontvangt straks via zijn eigen systeem een PDF-jaarrekening en hoeft dit dus niet langer op te vragen bij de accountant/intermediair.

Kortom: hergebruik van bestaande en beschikbare SBR-rapportages welke niet alleen naar banken gestuurd kunnen worden maar straks ook naar alternatieve financiers en brancheorganisaties. De rol en positie van de accountant/intermediair wordt hiermee door SBR alleen maar belangrijker!

Ik weet zeker dat ons evenement je op 6 december gaat verrassen want hetgeen hierboven staat beschreven is niet meer dan een sneak preview!

Meld je snel aan want vol = vol.

Tot op 6 december

Mark Bisschop

SBR Banken

Op weg naar de ultieme bankentaxonomie

By | Blog | No Comments

door Paul Staal – Manager Taxonomie

Nog vorige maand won SBR de prijs van ‘Europese Best Practice’ als innovatieve oplossing voor complexe uitdagingen. Het geeft nog eens aan dat Nederland internationaal een leidende positie inneemt waar het gaat om digitale uitwisseling van bedrijfsrapportages. Maar daarmee is de standaardisering niet af.

Zo werken de banken uiteindelijk richting een geheel papierloos kredietproces. De afgelopen jaren heeft SBR Banken daarmee flinke stappen gezet, in samenwerking met intermediairs en softwareleveranciers.

Wat ontbreekt er dan nog, en wanneer is een dergelijk proces richting de ultieme bankentaxonomie afgerond?

Inspanning

Het antwoord op deze vraag is zowel simpel als complex. Immers, met een verhoogde inspanning kan de snelheid flink worden opgevoerd, maar uiteindelijk gaat het wel om een kwaliteitsproces met voldoende borging in een tempo dat de markt in praktische zin ook aankan.

Een kritische succesfactor bij de ontwikkeling van een nieuwe taxonomie is de samenwerking met de banken, intermediairs en softwareleveranciers. Jaarlijks wordt een nieuwe versie uitgebracht om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteit te kunnen aanbieden.

De oplevering van de nieuwe BT komt tot stand in vier stappen:

 1. uitbrengen alfaversie
 2. uitbrengen betaversie
 3. definitieve versie
 4. go-live in SBR Banken.

En al die tijd zijn experts van de banken, intermediairs en softwareleveranciers in groepen bezig om gezamenlijk het beste resultaat te behalen.

Papierloze status

Welke zaken zouden idealiter nog moeten worden toegevoegd voordat een kredietproces een geheel papierloze status heeft bereikt? Het gaat dan om de volgende zaken:

 • Aanvraag
 • Ondernemersplan
 • Bouwovereenkomst
 • Verhuurovereenkomst
 • Offerte
 • Pandakten (bedrijfsuitrusting, voorraden, debiteuren)
 • Borgstellingsakten
 • Statuten en vennootschapsovereenkomst

Daarnaast zijn nog veel sectorale extensies mogelijk. Op dit moment kent de bankentaxonomie maar één sectorale extensie, en dat is de agro-extensie.

 1. Industrie
 2. Winning van delfstoffen
 3. Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
 4. Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en saneringen
 5. Bouwnijverheid
 6. Groothandel en detailhandel; reparatie van auto’s
 7. Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
 8. Informatie en communicatie
 9. Financiële instellingen
 10. Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 11. Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
 12. Gezondheidszorg en welzijnszorg
 13. Cultuur, sport en recreatie
 14. Overige dienstverlening

Het geeft aan dat de weg naar een ultieme bankentaxonomie een flinke roadmap kent in de komende jaren. Of alle genoemde items uiteindelijk worden doorgevoerd, en ook met welk tempo, zal uiteindelijk in overleg met banken en marktpartijen worden bepaald.

Een ding is zeker; met zulke ambities liggen meer prijzen zoals de Europese innovatieprijs in het verschiet.

Gebruik het SBR Connected logo!

By | Blog | No Comments

Je kent ze vast, de stickers op kantoorgebouwen ‘Great Place to Work van 2017’. Van de sticker ‘Aangesloten bij BOVAG’ tot het ‘Hygiëne-keurmerk’ van televisiepersoonlijkheid Rob Geus; deze keurmerken geven de zekerheid dat een onderneming aan vooraf gestelde eisen voldoet.

Ook SBR Banken ontwikkelde onlangs een dergelijk keurmerk; SBR Banken Connected. Er zijn nog geen stickers in de maak, maar het logo is al wel online op te vragen en vervolgens op eigen uitingen naar klanten te plaatsen. Waarom? Omdat steeds meer ondernemers op zoek zijn naar intermediairs die kredietrapportage kunnen aanleveren via SBR Banken. En omdat intermediairs op hun beurt manieren zoeken om zich te onderscheiden van concurrenten in de regio.

Het aantal intermediairs dat is aangesloten op SBR Banken neemt toe. Dat is mooi, want alleen wanneer veel accountants, administrateurs en fiscalisten in staat zijn de gegevens van hun klanten via deze gestandaardiseerde, online wijze aan te leveren, gaat SBR Banken echt leven! Door het logo te gebruiken op je eigen website, kun je ondernemers laten weten dat je er helemaal klaar voor bent.

Wil jij als intermediair het logo via e-mail ontvangen? En ben je aangesloten op SBR Banken? Stuur dan een mail naar frc@sbrbanken.nl en je hebt het zo spoedig mogelijk in de mail. Of we er ooit stickers van gaan maken? Waarschijnlijk niet. Maar mocht jij desondanks je voordeur willen opleuken met een groot SBR Banken Connected logo, of heb je andere creatieve ideeën om je professionaliteit en innovatieve vermogen met ons logo te onderstrepen? Laat het ons weten. Wij zeggen niet bij voorbaat ‘nee’.

Predicaten

By | Blog | No Comments

Een eretitel, dat is de letterlijke betekenis van predicaat. Wij geven de eretitel aan intermediairs die een bepaald aantal berichten via SBR Banken hebben aangeleverd. Wie tien berichten via deze weg aanlevert, ontvangt een bronzen predicaat. Ga je op voor de honderd? Reken dan op een zilveren predicaat. Nader je als intermediair de vijfhonderd berichten? Dan ligt een gouden predicaat voor je in het verschiet. Met duizend berichten ontvangt een intermediair platina. Ingelijst, om vol trots aan een van de kantoormuren te hangen.

Hoe kunnen we deze predicaten beter uitreiken dan tijdens een bijeenkomst waarbij veel vakgenoten aanwezig zijn? Daarom hebben we gekozen voor de officiële uitreiking tijdens de Accountancy Expo op 20 juni. Natuurlijk is het niet alleen van belang dat zoveel mogelijk berichten bij de drie deelnemende banken – ABN AMRO, ING en Rabobank – zijn aangeleverd; ook de technische en inhoudelijke kwaliteit van de data speelt een rol bij de beoordeling. Stel, je bent in de eerste helft van het jaar wel begonnen met aanleveren van gegevens via SBR Banken, maar je hebt nog niet voldoende aanleveringen voor een predicaat. Dan doe je gewoon mee in de volgende meetperiode, die loopt van 1 juni tot 31 december 2017. Zorg ook in dat geval gewoon dat je aanwezig bent tijdens de Accountancy Expo. Als is het maar om je collega’s aan te moedigen! Je kunt je aanmelden via deze link.

Het SBR-programma

By | Blog | No Comments

Is het een feestje van de banken, SBR Banken? Zo klinkt het misschien, maar dat is zeker niet het geval. Bij het brede SBR-programma zijn veel partijen betrokken. Vanuit de overheid doet een aantal ministeries mee: Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Maar ook de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek spelen een belangrijke rol in het programma. Letterlijk staat SBR voor ‘Standard Business Reporting’ ofwel voor gestandaardiseerde bedrijfsrapportages, een programma dat zijn oorsprong kent in 2004.

Banken die sinds 2009 actief met SBR Banken werken, zijn ABN AMRO, ING en Rabobank. Maar ook Volksbank is onlangs gestart met een pilot om de mogelijkheden te bekijken. En het zou zomaar kunnen dat ook andere spelers die actief zijn op de markt voor zakelijke kredietverlening gebruik gaan maken van SBR. Sterker, het is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een papierloos kredietproces, zoals wij dat op termijn voor ons zien in Nederland.

Vanzelfsprekend zijn ook andere partijen bij SBR Banken betrokken. Denk aan softwareleveranciers, die in hun producten en diensten de vertaalslag maken van beleid naar praktijk. Inmiddels zijn de meeste softwarepakketten geschikt voor aanlevering van data via SBR Banken en ondertussen wordt voortdurend gewerkt aan verdere verbeteringen. Ook met softwarepartijen worden afspraken gemaakt over standaardisatie van gegevens en uitwisselingsprocessen, zodat deze slechts eenmaal in de administratie worden ingevoerd en voor meerdere rapportages kunnen worden gebruikt.

Wie de vruchten plukken van dit door de Nederlandse overheid gestarte initiatief? Ondernemers, intermediairs, softwareleveranciers, banken en andere partijen. De informatie die wordt gedeeld in het kader van kredietrapportages is door SBR Banken immers eenduidiger en transparanter, en bevat minder fouten dan bij een niet-gestandaardiseerde aanlevering. Kredietaanvragen kunnen op deze manier sneller worden beoordeeld. Dat is niet alleen goed voor ondernemers en hun intermediairs, ook voor Nederland als geheel biedt een betere inschatting van risico’s grote voordelen. En met uitgekiende producten pikken leveranciers hiervan natuurlijk een graantje mee.

Meer weten over het SBR Programma? Klik hier