All Posts By

admin

SBR-inrichtingsjaarrekening de nieuwe norm

By | Nieuwsberichten | No Comments

De verplichte deponering via SBR voor rechtspersonen van middelgrote onderneming is begin dit jaar ingegaan. Vanaf boekjaar 2017 moet in navolging van Micro en Klein ook Middelgroot via SBR deponeren. Een jaarrekening op basis van SBR steekt toch totaal anders in elkaar dan een jaarrekening op papier waar we zo aan gewend waren. Omdat veelal alleen de publicatiestukken in SBR-formaat worden opgesteld ontstaan onnodig negatieve effecten. Deponering via SBR werkt, maar er moet nog veel gebeuren om het op effectieve en beoogde wijze te doen. Als de deponeringsjaarrekening op basis van SBR wordt opgesteld en de inrichtingsjaarrekening nog ‘old school’ zoals het was, ben je dan überhaupt wel compliant?

Wettelijk kader 

Een rechtspersoon van een middelgrote onderneming stelt haar jaarrekening op conform de vereisten en eventueel gebruikmakend van deponeringsvrijstellingen zoals opgenomen in BW2 Titel 9 art. 397. De controleverklaring wordt afgegeven bij de inrichtingsjaarrekening waarbij een kopie van deze verklaring samen met de deponeringsjaarrekening (met eventuele vrijstellingen zoals verloopstaten of zonder bestuursverslag) door de deponeringsplichtige wordt gedeponeerd. Het bestuur van de deponeringsplichtige is zelf verantwoordelijk voor deponering voor de meeste entiteiten binnen 8 dagen na vaststelling AvA.

Door SBR-inrichtingsjaarrekening winst pakken op alle vlakken

Hoe groter de onderneming van de rechtspersoon hoe minder deponeringsvrijstellingen, maar totdat een rechtspersoon groot is hoeft hij zijn inrichtingsjaarrekening niet integraal te deponeren. Dit betekent niet dat de inrichtingsjaarrekening niet op basis van SBR hoeft te worden opgesteld. In tegendeel zelfs. Waarom zou je de inrichtingsjaarrekening nog niet in SBR willen opstellen? De wetenschap dat de toegevoegde waarde van het ‘glossy jaarrapport’ voor de meeste Kleine en Middelgrote rechtspersonen er vrijwel niet is, raakt het auditobject direct. We zijn dus heel druk met controleren van een jaarrekening welke enerzijds niet 100% aansluit bij het publicatiestuk en anderzijds SBR, namelijk het hergebruik van gegevens negeren. We zetten aan het eind van het rapportageproces de jaarrekening om naar SBR (bolt-on middels een conversie) op een manier wat extra werk en geld kost terwijl we met een simpele maatregel, namelijk de inrichtingsjaarrekening op basis van SBR opstellen, winst kunnen pakken op alle vlakken.

De belangrijkste voordelen van een SBR-inrichtingsjaarrekening voor accountants en ondernemers zijn:

1.       Compliancy doordat je enkel door gebruik te maken van deponeringsvrijstellingen zeker weet dat het SBR-publicatiestuk een afgeleide is van.

2.       Kwaliteit van rapportage wordt met SBR een stuk beter. De vele validatieregels zorgen ervoor dat interne consistenties niet meer optreden en verplichte velden zijn gevuld.

3.       Efficiency want het auditobject is de SBR-inrichtingsjaarrekening in plaats van het ‘papieren jaarrapport’. Een gestandaardiseerde digitale dataset biedt legio mogelijkheden en kansen die zich laten raden.

4.       Hergebruik van rapportages begint leuk te worden want een inrichtingsjaarrekening biedt meer informatiewaarde dan een publicatiestuk. Als brancheorganisaties en banken dit zouden verwerken dan gaan we toe naar de gewenste geautomatiseerde informatiestromen op basis van gestandaardiseerde gevalideerde data.

Wie zijn aan zet?

Om de volgende SBR slag te kunnen maken moeten we allemaal stappen zetten. SBR is vooral door de verplichtstelling op gang gekomen. Willen we de investeringen en voordelen van een standaard als SBR benutten dan moeten we doorpakken. Accountants zijn afhankelijk van hun softwareleverancier om met rapportagesoftware de SBR-inrichtingsjaarrekening op te kunnen stellen. Het is op dit moment nog een brug te ver om het eerder beloofde credo eenmalige vastlegging van gegevens, meervoudig te gebruik te eisen maar meervoudig gebruik van de SBR-inrichtingsjaarrekening waarbij deze met één druk op de knop naar verschillende kanalen verstuurd kan worden is een kleinere stap dan we misschien wel denken. Betekent wel dat ontvangende partijen en gebruikers van SBR-jaarrekeningen dit moeten kunnen ontvangen en verwerken. Het goede nieuws voor hen is dat de ontwikkeling van softwareoplossingen op dit gebied sneller gaat dan de adoptie van SBR.

Hoe moet ik dit aanpakken?

Accountants in de samenstelpraktijk moeten hun softwareleverancier raadplegen om te vragen wanneer de SBR-inrichtingsjaarrekening beschikbaar komt in de software als deze er al niet is. Auditors kunnen nu al gaan proefdraaien met data-analyse met SBR-rapportages. Begin met het doorgronden van de vele validatieregels (Formula’s) en zie wat je allemaal nog meer kan doen met een berg ‘SBR-goud’. En hiermee word jij de adviseur van de toekomst! – Mark Bisschop

Digitale mijlpaal voor Colliers International en JonesLangLaSalle

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Half juli werd voor de allereerste keer een digitaal taxatierapport verzonden via SBR Banken; een mijlpaal uiteraard. Hoewel de eerste aanlevering enorm belangrijk is, is een continue aanleverstroom van digitale vastgoedrapportages het doel. En die lijkt nu op gang te komen. Want vorige week leverden zowel Colliers International als JonesLangLaSalle voor het eerst een rapport aan via SBR Banken. Een prachtig begin!

Een eerste aanlevering voor deze taxateurs en tevens de ontvangende banken, ABN AMRO en ING. Het waren deze banken die dit keer als ontvangende partij aan de andere kant van de lijn zaten.
De banken en de taxateurs hebben afgelopen maanden veel inspanningen verricht bij het totstandkomen en testen van de Vastgoedtaxonomie. Deze inspanningen betaalde zich eind vorig week uit tot een succes. De gemeenschappelijke deler in alle aanleveringen tot nu toe is softwareleverancier XBRLreports, een drijvende kracht voor de Vastgoedtaxonomie.

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kunnen worden, zodat het in de toekomst hét platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.

MVGM heeft een primeur; eerste digitale vastgoedrapportage via SBR Banken

By | Nieuwsberichten | No Comments

PERSBERICHT – MVGM heeft de primeur op zak en leverde afgelopen vrijdag met software van XBRLreports het allereerste digitale taxatierapport aan bij Rabobank via SBR Banken. Met de introductie van de mogelijkheid tot digitale uitwisseling van vastgoeddata behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren, beoordelen en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. Een taxateur kan zich nu richten op de essentie van het taxatievak; namelijk de waardering van vastgoed en een passend advies.

MVGM heeft de primeur gepakt; zij speelden als innovatieve marktspeler, samen met andere taxatiebureaus en softwareleveranciers, ook al een rol in de totstandkoming van de zogeheten vastgoedtaxonomie. De taxonomie vormt de basis vormt voor het veilig digitaal uitwisselen van grote hoeveelheden data. Een taxonomie is als het ware een ‘datataal’ die SBR Banken vaststelt met betrokken partijen waaronder MVGM.
Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kan worden, zodat het in de toekomst het platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.

—————————————————EINDE PERSBERICHT———————————————

Vragen? Of behoefte aan meer informatie? Dit zijn onze contactgegevens
Dana Wassenaar Manager Communicatie 06-40306947 dana.wassenaar@sbrbanken.nl
SBR Banken Laarderhoogtweg 25 1101 EB Amsterdam-Zuidoost

Betrokkenen bij de primeur:
VLNR: Michele Kalverla (MVGM), Cor Treure (MVGM), Roger Felix (MVGM), Durk Tuinier (XBRLreports), Sander Middendorp (SBR Banken) en Bart Jan Holleman (Rabobank)

ESMA zet de standaard voor digitale rapportages in Europa

By | Nieuwsberichten | No Comments

Written by: Bas Groenveld
Manager Proces & Techniek
Meer weten? bas.groenveld@sbrbanken.nl

In Nederland wordt Standard Business Reporting (SBR) al breed gebruikt voor o.a. kredietrapportages, belastingaangiftes en jaarverslagen. De Nederlandsche Bank vraagt ook digitale gestructureerde data voor toezicht op banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Toezichthouders hebben op deze manier sneller de beschikking tot gegevens van hoge kwaliteit, kunnen betere analyses uitvoeren en betere beslissingen nemen.

Ook buiten Nederland vragen toezichthouders steeds vaker rapportages in een digitaal, gestructureerd dataformaat. De Europese Commissie (EC) probeert digitalisering te stimuleren en vooral te harmoniseren. De EC ziet de Europese Unie (EU) graag als een grote economische markt die moet kunnen concurreren met de Verenigde Staten en Azië. Standaardisering en interoperabiliteit (1) zijn hiervoor onmisbaar.

De gedachte is dat investeerders en analisten betere investeringsbeslissingen kunnen nemen, zodat de toegang tot kapitaal voor ondernemingen daarmee goedkoper wordt. In de Verenigde Staten zijn al mooie voorbeelden te zien van bedrijven die innovatieve data-analyse-oplossingen aanbieden in de markt, dankzij de verplichting aan beursgenoteerde bedrijven om met het digitale formaat XBRL te rapporteren. Enkele voorbeelden zijn Calcbench, Idaciti en Intrinio, die betere data en analyses kunnen aanbieden dan de gevestigde partijen zoals Bloomberg, Thomson-Reuters en Yahoo Finance. Vaak ook voor een lagere prijs.

In 2013 gaf de EC al een aanwijzing aan de ESMA (European Securities & Markets Authority; de Europese beurswaakhond) om te onderzoeken hoe jaarrekeningen van effectenuitgevende instellingen gemoderniseerd konden worden. Eind 2017 is ESMA met een voorstel gekomen, de Regulatory Technical Standards (RTS), om deze ondernemingen vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening in Inline XBRL (2) te laten insturen naar de lokale toezichthouder (in Nederland de Autoriteit Financiële Markten). Naar verwachting zal de EC dit voorstel in 2018 nog goedkeuren.
De verwachting is dat ca. 5.000 Europese ondernemingen, waaronder 150 tot 200 Nederlandse, te maken zullen krijgen met deze verplichting.

De overheid (AFM en ministeries) onderzoeken nu hoe de aankomende Transparantierichtlijn in de Nederlandse wet opgenomen zal kunnen worden en wat het effect is op de huidige processen voor het aanleveren van jaarverslagen in PDF aan de AFM en de KvK. Het gebruik van de overheidsberichtensnelweg Digipoort wordt hier ook voor overwogen.

Marktpartijen zijn ondertussen druk bezig om software en diensten te ontwikkelen om aan deze veranderingen tegemoet te komen. Zo heeft ESMA ook een field test gehouden om partijen te stimuleren om te testen, ontwikkelen en de kans te geven hun producten aan de markt te presenteren. We zien dat ondernemingen deze digitalisering aangrijpen om de veelal handmatige rapportageprocessen nu ook te automatiseren, om zo meer controle te hebben, sneller te kunnen rapporteren en de markt van hoogwaardige informatie te voorzien.

Digitalisering raakt in toenemende mate ook grotere ondernemingen. Dit brengt nieuwe mogelijkheden voor toezichthouders, softwareleveranciers en dienstverleners, maar vraagt ook om bewustwording bij de onderneming en haar medewerkers en de aanpassing van processen en systemen. Maar deze digitalisering brengt ook voordelen voor de ondernemer zelf: met SBR Banken kun je namelijk sneller en makkelijker informatie uit wisselen.

1. Digital Single Market Strategy
2. Inline XBRL is een bestandsformaat waarmee een jaarverslag mensleesbaar is, maar ook eenduidig leesbaar voor een computer

Eerste digitale vastgoedrapportage via SBR

By | Geen categorie | No Comments

MVGM heeft de primeur op zak en leverde afgelopen vrijdag met software van XBRLreports het allereerste digitale taxatierapport aan bij Rabobank via SBR Banken. Met de introductie van de mogelijkheid tot digitale uitwisseling van vastgoeddata behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren, beoordelen en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. De meer dan 35 taxatiespecialisten van MVGM kunnen zich nu richten op de essentie van het taxatievak; namelijk de waardering van vastgoed en een passend advies.

Eerdere samenwerking met SBR Banken bij totstandkoming vastgoedtaxonomie

Niet verrassend dat MVGM de primeur pakt, de innovatieve marktspeler stelt jaarlijks meer dan € 40 miljard aan vastgoedwaarde vast. Samen met andere taxatiebureaus en softwareleveranciers speelde MVGM  al een rol speelde in de totstandkoming van de zogeheten vastgoedtaxonomie. De taxonomie vormt de basis voor het veilig digitaal uitwisselen van grote hoeveelheden data. Een taxonomie is als het ware een ‘datataal’ die SBR Banken vaststelt met betrokken partijen waaronder MVGM. Ook bij het succesvol testen van het digitale platform van SBR Banken – wat wordt gebruikt voor het uitwisselen van deze data – nam MVGM een meedenkende rol in.

Slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage

Al geruime tijd bestond behoefte in de vastgoedmarkt aan slimmere en kwalitatief betere vastgoeddata rapportage met een mogelijkheid tot uitwisseling via een digitaal platform. SBR Banken voorziet hierin en niet alleen voor vastgoeddata. Accountants kunnen met SBR Banken jaarrekeningen van hun klanten digitaal aanleveren bij de banken. SBR Banken werkt hard aan het uitbreiden van verschillende soorten digitale data die gedeeld kan worden, zodat het in de toekomst hèt platform wordt voor het veilig en makkelijk delen van financiële bedrijfsgegevens.

Betrokkenen bij de primeur op de foto
De betrokkenen bij de primeur op de bijgevoegde foto v.l.n.r. Michele Kalverla (MVGM), Cor Treure (MVGM), Roger Felix (MVGM), Durk Tuinier (XBRLreports), Sander Middendorp (SBR Banken) en Bart Jan Holleman (Rabobank).

Voor meer informatie over XBRLreports, kijk hier
Voor meer informatie over SBR Banken, kijk hier
Voor meer informatie over de MVGM Vastgoedtaxaties, kijk hier

Stuur jij de jaarrekening nog met open enveloppe?

By | Nieuwsberichten | No Comments

Written by: Berry de Graaf
Manager Proces & Techniek
Meer weten? berry.de.graaf@sbrbanken.nl

De laatste maanden was iedereen in de ban van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wie had er niet een mailbox vol met mailtjes waarin bedrijven opnieuw toestemming vroegen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken? Hele marketingafdelingen waren in rep en roer. Compliance-officers werden aangesteld en Privacy Impact Assessments werden in allerijl uitgevoerd. Overdreven?

Misschien. Maar het overtreden van de regels resulteert in torenhoge boetes maar ook een flinke deuk in het imago van bedrijven. Dus is het logisch dat in sommige gevallen er inderdaad te krampachtig wordt omgegaan met de AVG. Aan de andere kant zijn er ook situaties waarin er juist meer aandacht zou moeten zijn voor het verwerken van privacygevoelige informatie. Neem bijvoorbeeld het versturen van de jaarrekening (pdf) per mail door de accountant. Dit gebeurt op grote schaal; naar de klant, naar de bank. Het is ook gemeengoed. De ondernemer vraagt erom, zelfs de bank accepteert nog te vaak deze vorm van aanleveren.

En hoewel privacygevoelige informatie van bedrijven onder de AVG niet beschermd wordt, wordt vaak wel voorbijgegaan aan het feit dat er in de jaarrekening ook privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld bestuurders kan zijn opgenomen. Denk hierbij aan rekeningcourant verhoudingen of NAW-gegevens. De jaarrekeningen van een eenmanszaak, VOF of stichting vallen trouwens wél onder de AVG. De gegevens in de jaarrekening zeggen namelijk ook iets over de privépersoon. Maar los of het van de AVG wel of niet ‘mag’, zou je het eigenlijk niet moeten willen. Het is vergelijkbaar met het versturen van de jaarrekening per post en de enveloppe niet dicht te plakken.

Terwijl het imago van betrouwbaar en zorgvuldig juist voor een accountant van essentieel belang is. De impact van een datalek is voor deze groep extra groot. Maar wist je dat sinds 2016 de financiële dienstverlening, waaronder accountantskantoren, in de top 3 van meeste datalekken staat?

Maar wat is het alternatief? Uiteraard kun je persoonsgegevens in de bijlage van een email vergrendelen. Door bijvoorbeeld het zip-bestand te beveiligen met een wachtwoord. Maar als je het goed wilt doen moet je ook het mailverkeer tussen de mailservers vergrendelen. Daar begint het de gemiddelde emailgebruiker te duizelen. Ons alternatief? De jaarrekening bij de bank aanleveren via SBR Banken. Voor het verzenden van berichten via onze infrastructuur wordt een beveiligde verbinding opgezet tussen het systeem van de verzendende partij en de ontvangende bank. Beiden maken gebruik van een PKIoverheid Services certificaat. Daarmee is er sprake van dubbele encryptie, een vergrendeling waarvan alleen de ontvangende bank de sleutel heeft om het bericht te lezen. Dus plak die digitale enveloppe dicht en gebruik SBR Banken!

Vragen of meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Berry de Graaf 06- 51 77 5813

Mark Bisschop nieuwe aanwinst bij SBR Banken

By | Nieuwsberichten | No Comments
De rol van de accountant is radicaal aan het veranderen. Het speelveld is onderhevig aan grote digitalisering, waaronder het gebruik van SBR/XBRL. Accountants kunnen daarmee nú al financiële gegevens direct bij de grootste banken van Nederland aanleveren. SBR Banken constateert bij accountants vaak wel de wil maar ook een grote behoefte aan ondersteuning om daadwerkelijk die stap te zetten. Mark Bisschop gaat bij SBR Banken aan de slag om accountants daarin te ondersteunen.
Met het aantrekken van Mark Bisschop wil SBR Banken grote stappen zetten in het succesvol uitbreiden van het netwerk. Directeur SBR Banken, Sander Middendorp: “Ik ben trots op deze nieuwe samenwerking. Mark is ervaren en gedreven professional op het gebied van SBR. De afgelopen jaren heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de adoptie en implementatie van SBR bij verschillende ketenpartners waaronder overheid, softwarepartners en accountants. Zijn kennis en ervaring gaat ons helpen om de volgende stappen naar de toekomst te zetten. Want de ambitie is groot. Naast de bestaande bankentaxonomie en vastgoedtaxonomie kunnen we begin 2019 de eerste data al terug leveren aan accountants.  Zij ontvangen dan de Standaard Bankverklaring via SBR Banken direct in hun eigen software. En dat is nog maar het begin.”
Mark Bisschop en SBR Banken delen een visie over het uitwisselen van data in de keten en de rol van de accountant daarin. Dat voor hen de digitalisering vooral een kans biedt om hun dienstverlening te laten verschuiven naar advisering. Mark Bisschop: “Vanaf de eerste kennismaking is er een klik. We delen hetzelfde toekomstbeeld en ik werd steeds enthousiaster om hierbij aan te haken. De uitdaging om SBR Banken voor accountants en softwareleveranciers vanzelfsprekend te maken, ga ik graag aan. Ik kijk ernaar uit om op korte termijn resultaten te boeken en mee te bouwen aan de toekomst van SBR Banken.
Vragen? Of behoefte aan meer informatie. Schroom dan niet om contact op te nemen.
Contactgegevens
Dana Wassenaar
Manager Communicatie
06-40306947
dana.wassenaar@sbrbanken.nl
SBR Banken
Laarderhoogtweg 25
1101 EB Amsterdam-Zuidoost

Geef je ambitie vleugels op de Accountancy Expo

By | Nieuwsberichten | No Comments

Op dinsdag 19 juni staat SBR Banken op de Accountancy Expo. Thema dit jaar is “we gaan de klus klaren”. Je wordt uitgedaagd om alle beschikbare middelen in te zetten om jezelf en jouw organisatie nog succesvoller neer te zetten.

Je kunt je inschrijven voor diverse workshops en SBR Banken verrast je met een sneltekenaar en magische act die jouw toekomstdroom vleugels geeft.

Link om je in te schrijven 

Code: SBR18

Ik zou graag eerst de site van Accountancy Expo bekijken

 

Benieuwd hoe blockchain een revolutie in de vastgoedmarkt teweeg brengt?

By | Nieuwsberichten | No Comments
Tijdens de Provada, op dinsdag 5 juni, neemt directeur SBR Banken Sander Middendorp deel aan de sessie ‘The state of the Blockchain 2018’. Organisaties die nu al met concrete toepassingen bezig zijn delen hun eerste ervaringen, knelpunten en plannen voor de nabije toekomst. Sander zal toelichten dat het beschikbaar hebben van kwalitatief goede data een randvoorwaarde is om blockchain succesvol op grote schaal toe te passen. SBR Banken bouwt aan een ecosysteem voor het veilig delen van hoge kwaliteit bedrijfs- en vastgoed data. Kom je naar de Provada en wil je aanwezig zijn bij deze sessie? Meld je dan hier aan
Het panel bestaat uit:
Jan Willem Santing (Deloitte)
Frank Kerstens (ABN Amro)
Rodiaan Gijselaar (Merin)
Huib Boissevain (Annexum)
Sander Middendorp (SBR Banken)
Moderator is Jo Bronckers (Blockchain2RealEstate) en een korte intro wordt verzorgd door Dennis de Vries (KPMG)

 

 

Ben jij de adviseur van de toekomst?

By | Geen categorie, Nieuwsberichten | No Comments

Uitwisselen van gegevens met banken en overheid? Het accountantskantoor van de toekomst doet dat nu al via SBR/XBRL!

De accountant is én blijft de belangrijkste partner van de ondernemer als het gaat om het verzamelen, opstellen en delen van de juiste bedrijfsinformatie. Maar de manier waarop is radicaal aan het veranderen. Er vindt een verschuiving plaats van opsteller naar adviseur, van urenfabriek naar dienstverlener.

In de wereld om ons heen volgen de digitale veranderingen en innovaties elkaar snel op. De maatschappij is zich voor onze ogen aan het omvormen tot een netwerksamenleving waar mens en technologie samensmelten. Deze maatschappij ziet eruit als een open, eerlijke en innovatieve samenleving waarin we niet afhankelijk zijn van monopolistische datafabrieken maar waarin we een speelveld creëren voor alle ondernemingen en ondernemers om zelfstandig relevante informatie veilig uit te wisselen. Dit is voor alle partijen van essentieel belang want doordat ondernemingen en ondernemers zelf consistente en betrouwbare data kunnen verzenden en ontvangen vergroten zij hiermee hun innovatiekracht, creëren ze de mogelijkheid voor nieuwe businessmodellen en behouden zij de toegang tot diverse (financiële) diensten.

De accountant speelt daar een cruciale rol in als de ‘trusted third party’, de neutrale hoeder en verstrekker van deze informatie. Hoge kwaliteit data is straks de norm. SBR/XBRL is de manier van delen. En daar hoef je niet op te wachten. Dat kun je morgen al gaan gebruiken. De vraag is dus of je als accountantskantoor moet wachten tot het zover is óf nu al moet voorsorteren. Wacht je tot je klanten erom vragen? Tot de concurrent het wel gaat aanbieden? Of bied je het proactief aan? Grijp je de technologische verandering aan om te verschuiven naar een nieuw verdienmodel? Minder opstellen en meer adviseren aan je klanten.

De verschuiving betekent een grote verandering in de accountancy. Maar zij zijn niet alleen. Ook banken ervaren de digitale verandering. Dit heeft grote gevolgen voor mensen, processen en systemen. Deze tijd vraagt daarom ook om een nieuwe samenwerking tussen accountantskantoren, ondernemers en banken. Voor alle partijen is de verandering groot en dat is geen makkelijk proces! Maar een goede samenwerking biedt zoveel mogelijkheden. Zo kunnen accountants vanaf 1 januari 2019 ook informatie digitaal gestructureerd ontvangen van banken en daarmee direct verwerken in de systemen. Daar zal het niet bij blijven. De ambitie van SBR Banken is ‘het netwerk’ verder uit te bouwen zodat alle bedrijven in Nederland op een gestandaardiseerde, transparante en vanzelfsprekende wijze financiële gegevens uit kunnen wisselen.

SBR Banken helpt graag accountantskantoren met de ambitie om de moderne versie van hun rol als ‘informatieregisseur’ echt handen en voeten te geven. Het leergeld van de afgelopen jaren zullen we op deze manier samen inzetten om nu en in de toekomst het verschil te maken voor ondernemend Nederland. Dus schroom niet om contact met ons op te nemen!